Патогенетичні особливості розвитку доброякісної дисгормональної патології молочних залоз у жінок із безпліддям

27.03.2015

Найпоширенішою патологією МЗ є мастопатія. Це узагальнений термін для визначення доброякісних дисплазій МЗ (ДДМЗ) незлоякісного характеру з різним ступенем проявів проліферативних і регресивних змін структурних елементів тканин.

Ці зміни можуть поширюватися на всю залозу або мати локальний прояв. Дуже важливою є необхідність чіткої диференціації фізіологічних і патологічних змін у МЗ. Це пов’язано з тим, що вона практично ніколи не буває в стані морфофункціональної стабільності через високу чутливість до гормональних чинників (як фізіологічних, так і патологічних), а також через вплив на її структури генітальної й екстрагенітальної (соматичної та ендокринної) патології, психоемоційного статусу.

Усе вищезазначене передбачає схильність МЗ до розвитку різноманітних патологічних станів. У наш час можна простежити стійку тенденцію до збільшення росту захворюваності на рак МЗ (РМЗ), який з 90-х років минулого століття посів перше місце серед злоякісних новоутворень жіночого організму і друге у структурі смертності.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

26.09.2023 Гастроентерологія Диференційна діагностика хронічної діареї

Хронічна діарея (ХД), яку визначають як діарею, що триває >4 тиж, уражає до 5% населення світу незалежно від віку, статі, раси та соціально-економічного статусу. Діарея погіршує якість життя, порушує щоденну активність, а також суттєво збільшує використання ресурсів системи охорони здоров’я....

26.09.2023 Терапія та сімейна медицина Системи нагрівання тютюну і хронічне обструктивне захворювання легень: огляд рецензованих публікацій

Приблизно 65 млн людей у всьому світі мають хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ). Цей загальний термін об’єднує групу прогресуючих захворювань, які перешкоджають проходженню повітря дихальними шляхами, як-от емфізема та хронічний бронхіт. Відомо, що куріння спричиняє 90% випадків ХОЗЛ. Шкідливі хімічні речовини, що утворюються під час спалювання тютюну, ушкоджують легені та дихальні шляхи. Альтернативні тютюнові вироби, в яких відсутній процес горіння, характеризуються меншим рівнем шкідливих компонентів. У цьому огляді узагальнено результати доклінічних, клінічних і популяційних досліджень, які показують можливі переваги для пацієнтів із ХОЗЛ за умови переходу із сигарет на системи нагрівання тютюну (СНТ)....

25.09.2023 Пульмонологія та оториноларингологія Лікарські рослини в терапії риносинуситу: наукові аргументи та клінічні факти

Риносинусит (РС) – поширене захворювання в більшій частині світу, що спричиняє суттєвий тягар на суспільство стосовно споживання послуг у сфері охорони здоров’я та втрати працездатності. Гострий РС (ГРС) має щорічну поширеність 6-15% і зазвичай є наслідком ГРВІ. ГРС зазвичай самовиліковується, проте описувалися серйозні наслідки, що зумовлюють загрозливі для життя стани та навіть смертельні випадки. Це одна з найчастіших причин призначення антибіотиків; правильне ведення пацієнтів є надзвичайно актуальним у контексті глобальної кризи внаслідок антибіотикорезистентності. ...

25.09.2023 Пульмонологія та оториноларингологія Фітотерапія гострого риносинуситу

Риносинусит – це багатофакторний запальний процес, який залучає слизову оболонку носа та приносові пазухи. До важливих факторів риносинуситу належать мукоциліарні порушення, інфекція, алергія та набряк слизової носа і пазух, які можуть сприяти розвитку, персистенції чи рецидиву риносинуситу (Passali et al., 2015)....