Онбрез Бризхайлер: новые перспективы в лечении ХОЗЛ

27.03.2015

Хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ) – патология, требующая проведения непрерывной пожизненной поддерживающей терапии, без которой не только увеличивается частота обострений, ухудшается общее состояние пациента и снижается качество его жизни, но и существенно повышается риск смерти. Однако практикующим врачам хорошо известно, что одним из наиболее серьезных препятствий на пути к эффективному лечению хронических заболеваний является невысокая приверженность пациентов к лечению и несоблюдение назначенной врачом схемы терапии. Пациенты с ХОЗЛ не являются исключением и, рано или поздно, многие из них прекращают регулярно принимать препараты для базисной терапии или вовсе отказываются от их приема. Можно ли решить эту проблему?

В настоящее время одним из наиболее эффективных путей повышения приверженности пациентов к лечению является упрощение режима терапии и, в первую очередь, сокращение приема препарата до одного раза в сутки. Именно поэтому усилия инновационных фармацевтических компаний сосредоточены на разработке лекарственных средств длительного действия, что позволяет принимать их один раз в сутки. В группе ингаляционных b2-агонистов первым таким препаратом стал индакатерол (Онбрез Бризхайлер, компания «Новартис»). Этот b2-агонист ультрадлительного действия уже успешно применяется в ЕС, США, Японии и многих других странах мира и в ближайшее время появится на украинском рынке.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

15.04.2024 Неврологія Діагностика та лікування когнітивних розладів

Проблема когнітивних розладів є однією з найважливіших у сучасній клінічній медицині. Це зумовлено не тільки збільшенням частки людей старшого віку серед населення, а й посиленням ролі стресу та інших патогенетичних чинників. У березні відбувся семінар «Академія сімейного лікаря. Біль в грудній клітині. Алгоритм дій сімейного лікаря та перенаправлення до профільного спеціаліста», у якому прийняли участь провідні вітчизняні науковці і фахівці різних галузей. У рамках заходу професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії Міністерства оборони України, кандидат медичних наук Мар’яна Миколаївна Селюк представила доповідь «Війна та когнітивні порушення. Причина чи наслідок? Як вирішити проблему?». Подаємо огляд цієї доповіді у форматі «запитання – ​відповідь»....

15.04.2024 Онкологія та гематологія Сучасні підходи до лікування гострої лімфобластної лейкемії у дітей і дорослих

Гостра лімфобластна лейкемія (ГЛЛ) є найпоширенішим онкогематологічним захворюванням у дітей і складає значну частку серед лейкемій у дорослих. Незважаючи на значні успіхи в лікуванні ГЛЛ у дітей, де рівень виліковності сягає 90%, результати терапії у дорослих залишаються незадовільними. У рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «Діагностика та лікування гематологічних захворювань: підведення підсумків 2023 року» (15-16 грудня 2023 року) проведено секцію, присвячену ГЛЛ....

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...