Антибиотикотерапия внебольничных инфекций дыхательных путей: рациональный выбор препарата в условиях постоянного роста устойчивости микроорганизмов

27.03.2015

В настоящее время антибактериальные препараты (АБП) являются самой большой группой лекарственных средств. Только в Украине представлено более 120 антибиотиков без учета генериков, а их количество на мировом фармацевтическом рынке еще больше. С одной стороны, такой арсенал АБП открывает перед врачами очень широкие возможности, но с другой – существенно повышает риск врачебной ошибки. Сегодня, по мнению экспертов, приблизительно в половине случаев АБП назначают необоснованно, что приводит к росту устойчивости микроорганизмов.

Рост антибиотикорезистентности – глобальная мировая проблема, которая уже сегодня создает серьезные трудности в лечении инфекционных заболеваний. Поэтому рациональное использование АБП считается одним из наиболее актуальных вопросов современной медицины.

Огромное внимание данной проблеме уделяется на медицинских форумах. Не стал исключением и IV Национальный конгресс «Человек и лекарство – Украина» (2011 г., г. Киев), в рамках которого проходил симпозиум, посвященный вопросам антибиотикорезистентности и рационального использования АБП. В этой статье мы предлагаем читателям ознакомиться с докладами, которые были посвящены антибиотикотерапии внебольничных инфекций дыхательных путей.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....