Головна Особливості етіопатогенезу й лікування назального поліпозу у хворих на аспіринову тріаду

27 березня, 2015

Особливості етіопатогенезу й лікування назального поліпозу у хворих на аспіринову тріаду

Автори:
В.І. Попович

Аспіриновий назальний поліпоз (АНП) належить до групи метаболічних хвороб (МХ) – моногенних порушень, за яких дисфункція генів призводить до патохімічних порушень і, як наслідок, до маніфестації розгорнутої клінічної й біохімічної картини хвороби. Принципова позиція патогенезу АНП як МХ полягає у генетично детермінованому дефекті циклооксигенази – ключового ферменту метаболізму ненасичених жирних кислот, зокрема арахідонової кислоти (АК) (рис. 1).

!Загальні підходи до лікування АНП як МХ дещо відрізняються від підходів до лікування поліпозу будь-якої іншої етіології. У цьому випадку особливо важливо дотримуватися принципу про індивідуалізацію лікування – адже лікар, особливо при генетично детермінованій патології, повинен лікувати не просто хворобу, а хворобу у конкретної людини.

Полная версия статьи в формате .pdf »

Номер: № 3 (15) Вересень - Тематичний номер «Пульмонологія,Алергологія, Риноларингологія»