Синдром стойкой инфильтрации легких у детей

27.03.2015

Выяснение причин стойкой инфильтрации легких по данным рентгенограммы органов грудной клетки (Rо ОГК) у детей относится к числу весьма трудных диагностических проблем и требует от врача умения анализировать результаты многих дополнительных методов исследования. Подобный клинический синдром у детей встречается не так часто, как у взрослых, тем не менее дифференциальная диагностика этого синдрома достаточно трудна. При большинстве заболеваний легких у детей инфильтративные изменения в них полностью исчезают примерно через 3-4 недели от начала заболевания. Сохранение инфильтрации легочной ткани более указанного срока рационально рассматривать как синдром стойкой инфильтрации (ССИ) [1].

Основными причинами, приводящими к возникновению ССИ легких у детей, являются следующие заболевания, указанные в порядке убывания по частоте их встречаемости: осложнения пневмоний (фибриноторакс, абсцесс легких); врожденная бронхолегочная патология и болезни нарушения обмена веществ (аплазия и гипоплазия легкого, поликистоз легких, муковисцидоз, синдром Картагенера и др.); пороки развития диафрагмы (диафрагмальные грыжи); туберкулез легких; опухоли и метастазы легких (невринома, лимфогранулематоз, лейкоз и др.; редкие причины (легочный аспергиллез, эхинококкоз легкого, саркоидоз, поражение легких при аутоиммунных заболеваниях, например при синдроме Вегенера).

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

01.03.2024 Терапія та сімейна медицина Набута гемофілія А: рідкісна коагулопатія в післяпологовому періоді

Набута гемофілія — це аутоімунне органоспецифічне порушення згортання крові, що розвивається вторинно внаслідок утворення аутоантитіл до плазмових факторів згортання. Найчастіше виявляють антитіла до фактора згортання крові VIII (FVIII), тому набута гемофілія А (НГА) є найпоширенішою формою захворювання. У пацієнтів з аномальними за кількістю або локалізацією кровотечами, із відсутністю особистого/сімейного анамнезу коагулопатії та за наявності подовженого активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ) слід виключити наявність набутої гемофілії. ...

29.02.2024 Терапія та сімейна медицина Ведення пацієнтів із гострим болем у спині

Біль у спині – ​актуальний та широко розповсюджений стан, що нерідко супроводжується вираженою дезадаптацією і зниженням якості життя хворих. У лютому відбулася науково-практична конференція «Академія сімейного лікаря. Для кого небезпечні сезонні інфекції? Загроза сезонних інфекцій. Погляд пульмонолога, інфекціоніста, алерголога, ендокринолога, кардіолога, педіатра», під час проведення якої керівник Центру ревматології, остеопорозу та імунобіологічної терапії клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами (м. Київ), доктор медичних наук, професор Ірина Юріївна Головач представила доповідь «Гострий біль у спині: діагностичні та лікувальні акценти»....

29.02.2024 Неврологія Комбінована терапія розувастатином та езетимібом у пацієнтів із дисліпідемією та ризиком серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) залишаються основною причиною смерті у світі. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), щорічні втрати від них сягають понад 17 млн осіб (близько 30% загальної смертності); серед причин смерті лідирують ішемічна хвороба серця (ІХС) та цереброваскулярна патологія (WHO, 2021). Одним із чинників ризику ССЗ є дисліпідемія, що потребує ретельного контролю параметрів ліпідного обміну, передусім рівня холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ). ...

28.02.2024 Інфекційні захворювання Обґрунтування підходів до противірусної терапії респіраторних інфекцій на основі доказової медицини

На щастя, існує не так багато збудників інфекційних хвороб, які спричиняють епідемії або пандемії. Але кількість їхніх жертв серед людей може налічувати мільйони. Найнебезпечнішими, з огляду на швидкість поширення та кількість уражених осіб, є саме ті, що передаються через повітря. Це зумовлено найлегшим механізмом передачі патогенів, які спричиняють респіраторні захворювання. У довакцинальну еру натуральна віспа, дифтерія, кір та інші інфекційні хвороби були причиною вкрай високої смертності, особливо серед дитячого населення. Після створення та масового застосування вакцин проти цих небезпечних хвороб епідемії або припинилися, або набули мінімального масштабу, а натуральна віспа навіть була повністю ліквідована в світі. Останній її осередок у 70-х роках минулого століття – ​Індія....