Профилактика хирургической инфекции в акушерстве и гинекологии

27.03.2015

Профилактика послеоперационных гнойно-септических осложнений – неотъемлемая часть успешного оперативного вмешательства в современной хирургии. Развитие послеоперационных инфекционных осложнений обусловливает увеличение затрат на лечение, уход за пациентами, дополнительные хирургические вмешательства, а также удлинение сроков госпитализации. Информацию о том, насколько остро сегодня стоит проблема хирургической инфекции в акушерстве и гинекологии, а также о современных методах ее профилактики и лечения нам предоставил доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии НМАПО им. П.Л. Шупика Александр Михайлович Дубов.

Как можно сегодня охарактеризовать ситуацию с инфекционными послеоперационными осложнениями в акушерско-гинекологической практике?

Частота послеоперационных осложнений у женщин с хроническими воспалительными заболеваниями половых органов составляет от 12 до 20%. Если говорить о частоте послеоперационных воспалительных осложнений после проведения медицинского аборта и малых гинекологических операций, то она не имеет тенденции к снижению и составляет от 7 до 25%. Через 2 месяца после аборта может развиваться хронический воспалительный процесс в органах малого таза, который диагностируется в 18% случаев, а через 2 года – в 12,5% случаев. Также остается высокой частота возникновения раневой инфекции после проведения полостных хирургических вмешательств.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

29.09.2023 Дерматологія Терапія та сімейна медицина Правильний вибір оптимального засобу – ​запорука ефективної терапії мікозів шкіри

Грибкові захворювання шкіри – ​серйозна та глобальна проблема для охорони здоров’я; майже 1 млрд людей у світі страждають на поверхневі грибкові інфекції шкіри та її придатків. Неінвазивний кандидоз і дерматофітія у 2019 р. склали ≈⅓ загального економічного тягаря США, включаючи як прямі, так і непрямі витрати [2, 6]. Дерматофітії – ​одні з найпоширеніших інфекцій, які спостерігаються в клінічній практиці. У структурі інфекційних дерматозів питома вага дерматофітій сягає 37-40%, у деяких географічних регіонах – ​40-60% [13, 19]. Ще однією з поширених поверхневих грибкових інфекцій шкіри є висівкоподібний (різнокольоровий) лишай, обумовлений Malassezia spp. [6]. Різні фактори, наприклад вік, стать, клімат, соціально-економічний рівень і культурні звички, сприяють виникненню мікозів шкіри....

28.09.2023 Терапія та сімейна медицина Урологія та андрологія Фітотерапія (препарат BNO 1045) при гострій неускладненій інфекції нижніх сечовивідних шляхів у жінок нормалізує місцеві реакції організму

Гострі неускладнені інфекції нижніх сечовивідних шляхів (нІСШ) виникають у багатьох жінок. Підвищення антимікробної резистентності створило нагальну потребу в нових лікарських засобах. Раніше було показано, що фітотерапевтичний препарат BNO 1045 (Канефрон® Н) за ефективністю не поступається стандартній протимікробній терапії. Субаналіз рандомізованого подвійного сліпого контрольованого клінічного дослідження ІІІ фази також виявив не меншу ефективноість BNO 1045 порівняно з фосфоміцином у лікуванні нІСШ....

28.09.2023 Неврологія Терапія та сімейна медицина Можливість використання медичного канабісу за больової форми діабетичної полінейропатії

Розповсюдженість цукрового діабету (ЦД) невпинно продовжує зростати як відповідь на зміни в соціальній поведінці та особистості індивідуумів. За даними 2021 року, ця хвороба уразила ≈10,5% дорослого населення віком 20-79 років [1-3]. Згідно з поточними прогнозами, до 2045 року кількість людей із ЦД зросте із 536,6 до 783,2 млн. Серед усіх випадків ЦД превалює ЦД 2 типу, який вважається серйозною проблемою для охорони здоров’я в кожній країні. ...

28.09.2023 Неврологія Терапія та сімейна медицина Хронічний больовий синдром. Звільнитися з капкана: управління болем у суглобах та хребті

Хронічний больовий синдром – ​це своєрідний мультикомплекс, що поєднує у собі відразу декілька типів болю: ноцицептивний, дисфункціональний та нейропатичний. Особливий інтерес зумовлює нейропатичний біль, пов’язаний з органічним ушкодженням структур периферичної або центральної нервової системи, відповідальних за контроль та проведення больових імпульсів....