Оперативно о главном

27.03.2015

С 24 по 28 июня в г. Сан-Диего (США) проходила 71-я научная сессия Американской диабетической ассоциации (ADA), которую посетили около 17,5 тыс. эндокринологов со всего мира. На форуме были представлены результаты последних исследований в области профилактики и лечения сахарного диабета (СД). Основное внимание на конференции уделялось применению новых противодиабетических препаратов, которые могут повысить эффективность лечения СД и улучшить качество жизни пациентов с данным заболеванием.

Так, в рандомизированном плацебо контролируемом исследовании (C.J. Bailey et al.) изучалось действие инновационного ингибитора глюкозо-натриевого котранспортера 2 типа (SGLT2) дапаглифлозина в лечении пациентов с СД 2 типа, у которых не удалось достичь оптимального контроля гликемии на фоне монотерапии метформином. Исследование показало, что применение дапаглифлозина в комбинации с метформином приводит к значительному улучшению контроля гликемии по сравнению с таковым на фоне плацебо, однако сопряжено с повышением риска инфекций, рака молочной железы и мочевого пузыря.

Несколько исследований были посвящены выявлению новых свойств недавно одобренного ингибитора дипептидилпептидазы-4 (DPP-4) линаглиптина (Tradjenta). В одном из них было показано, что линаглиптин обеспечивает сопоставимый с глимепиридом контроль гликемии у пациентов с СД 2 типа, которые имеют недостаточный ответ на терапию метформином (B. Gallwitz et al.). При этом терапия линаглиптином реже ассоциировалась с возникновением эпизодов гипогликемии, приводила к уменьшению массы тела пациентов и более чем в 2 раза снижала риск сердечно-сосудистых событий, в значительной степени благодаря уменьшению частоты нефатального инсульта.

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

17.09.2023 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сучасні стратегії раціональної анестезії/аналгезії у торако-абдомінальній хірургії

У статті розглянуто ключові моменти раціональної анестезії/аналгезії при проведенні торако-абдомінальних операцій із приводу онкологічних захворювань, а також особливості застосування окремих знеболювальних засобів, у тому числі наркотичних і ненаркотичних анальгетиків, зокрема їхній вплив на післяопераційні результати. Ключові слова: післяопераційний біль, мультимодальна аналгезія, онкологічні захворювання, торако-абдомінальна хірургія, нестероїдні протизапальні препарати, декскетопрофен, Дексалгін®, парацетамол. ...

17.09.2023 Терапія та сімейна медицина Бойова травма. Апарати зовнішньої фіксації в системі лікування поранених із вогнепальними переломами

10 червня на базі Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ) було проведено практично-орієнтований навчальний курс «Бойова травма. Апарати зовнішньої фіксації в системі лікування поранених із вогнепальними переломами». Формат заходу був змішаним, що дозволило присутнім учасникам пройти майстер-клас за участю висококваліфікованих фахівців. У вступному слові модератор заходу – ​завідувач кафедри травматології та ортопедії НМУ ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор Олександр Анатолійович Бур’янов наголосив на важливості в умовах війни розуміти доцільність використання апаратів зовнішньої фіксації (АЗФ). Зокрема, вкрай важливим є володіння навичками встановлення АЗФ на різні сегменти тіла, враховуючи анатомічні особливості пораненого. ...

17.09.2023 Терапія та сімейна медицина Бойова травма грудної клітки та її наслідки

Епідемія вогнепальних поранень (ВП) і травм внаслідок війни з росією продовжує зростати, а знання про ВП стають все актуальнішими. Досвід лікування ВП переважно був отриманий у ході великих війн XX ст. [1-3], проте у XXІ ст. військові конфлікти в Іраку та Афганістані призвели до формування нової моделі поранень серед ­бойових втрат. ...

17.09.2023 Терапія та сімейна медицина Високі дозування карбапенемів у ВІТ: керуємося інструкцією чи фармакокінетикою/фармакодинамікою?

Антибактеріальні препарати є одними з найбільш застосовуваних у відділенні інтенсивної терапії (ВІТ). Водночас проблема антибіотикорезистентності вийшла за межі суто медичної й має велике соціально-економічне значення, адже захворювання, спричинені резистентними штамами патогенів, мають більш тяжкий перебіг, збільшують тривалість перебування пацієнтів у стаціонарі, потребують застосування комбінованої антибіотикотерапії з викорис­танням резервних препаратів. Шляхи вирішення проблеми були розглянуті на Британо-Українському симпозіумі (БУС‑15) «Анестезіологія та інтенсивна терапія – ​сьогодення і перспективи розвитку» (до 100-річчя від дня народження А.І. Тріщинського), який відбувся у змішаному форматі 19-21 травня. ...