Сучасні підходи до раціонального харчування

27.03.2015

Раціональне харчування (від лат. rationalis – розумний) – це фізіологічне, повноцінне за енергетичною цінністю та вмістом усіх поживних речовин харчування здорових людей. З давніх часів лікарі велике значення в збереженні здоров’я надавали харчуванню. Рекомендації з раціонального харчування постійно змінюються, що пояснюється фундаментальними науковими відкриттями у біохімії, фізіології, патофізіології, новими клінічними досягненнями.

Дослідження значення вітамінів, мінералів, антиоксидантів, жирних кислот, амінокислот і пептидів внесло зміни у формулу збалансованого харчування, яку запропонував О.О. Покровський. Якщо спочатку вона містила близько 60 нутрієнтів, то сьогодні завдяки науковим розробкам у галузі харчування спостерігається збільшення кількості нутрієнтів, необхідних для нормального функціонування людського організму, до 90.

Метою раціонального харчування є забезпечення нормального росту, відновлення, обміну речовин, функціональної діяльності всіх органів і систем, високого ступеня адаптації організму до різноманітних зовнішніх чинників.

Основними вимогами до раціонального харчування є:

  • формування високого рівня здоров’я;
  • забезпечення нормального росту й розвитку дітей і підлітків;
  • підтримання фізичної активності та працездатності;
  • збільшення тривалості життя;
  • профілактика аліментарних захворювань;
  • забезпечення високого ступеня захисних механізмів проти інфекційних, онкологічних та інших захворювань.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

23.04.2024 Кардіологія Ревматологія Терапія та сімейна медицина Застосування препаратів кальцію і кальцифікація судин: чи є зв’язок?

Як відомо, кальцій бере участь у низці життєво важливих функцій. Хоча більшість досліджень добавок кальцію фокусувалися переважно на стані кісткової тканини та профілактиці остеопорозу, сприятливий вплив цього мінералу є значно ширшим і включає протидію артеріальній гіпертензії (передусім у осіб молодого віку, вагітних та потомства матерів, які приймали достатню кількість кальцію під час вагітності), профілактику колоректальних аденом, зниження вмісту холестерину тощо (Cormick G., Belizan J.M., 2019)....

23.04.2024 Ревматологія Терапія та сімейна медицина Погляди на терапію глюкокортикоїдами в ревматології: епоха конвергенції

Після десятиліть, а часом і запеклих суперечок про переваги та недоліки застосування глюкокортикоїдів (ГК) досягнута певна конвергенція. Сучасні рекомендації лікування таких захворювань, як ревматоїдний артрит (РА), ревматична поліміалгія (РПМ) та васкуліт великих судин відображають поточний стан консенсусу терапії ГК. Однак залишаються відкритими питання щодо можливості тривалого лікування дуже низькими дозами ГК у пацієнтів із РА, а також успішності пошуку інноваційних ГК (лігандів ГК-рецепторів) із покращеним співвідношенням користь/ризик....

23.04.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Інгібітори лейкотрієнових рецепторів у лікуванні бронхіальної астми та інших алергічних захворювань

Серед препаратів, які мають велику доказову базу щодо лікування пацієнтів із захворюваннями дихальних шляхів з алергічним компонентом, особливий інтерес становлять антагоністи лейкотрієнових рецепторів (АЛТР). Ці препарати мають хорошу переносимість у дорослих та дітей, а також, на відміну від інгаляційних кортикостероїдів (ІКС), характеризуються високим комплаєнсом, тому посідають чільне місце в лікуванні пацієнтів із респіраторною патологією. У лютому відбувся міждисциплінарний конгрес із міжнародною участю «Життя без алергії International» за участю провідних вітчизняних міжнародних експертів. Слово мав президент Асоціації алергологів України, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук Сергій Вікторович Зайков із доповіддю «Місце АЛТР у лікуванні пацієнтів із респіраторною патологією». ...

23.04.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Алгоритм діагностики та лікування пацієнта з алергічним ринітом

Розбір клінічного випадку...