Синдром мальабсорбции вследствие экзокринной панкреатической недостаточности

27.03.2015

Клинический случай

Пациентка Н., 35 лет, предъявляет жалобы на чувство тяжести и боли в эпигастрии и левом подреберье после еды, тошноту, вздутие живота и урчание в животе, частый (4-5 р/сут) неоформленный кашицеобразный стул с каплями жира и остатками непереваренной пищи, снижение массы тела (на 7 кг за последние 6 мес), нарушение аппетита. Считает себя больной в течение более 15 лет. Заболевание началось без видимой причины, протекает волнообразно с периодами обострения (2-3 раза в год) и ремиссии; пациентка периодически (1-2 раза в год) лечится стационарно.

Обострения заболевания провоцируются приемом обильной, жирной, жареной или копченой пищи, свежими овощами и фруктами, газированными напитками, шоколадом, кофе, в связи с чем пациентка длительно соблюдает диету. Долгое время основным симптомом являлась упорная боль в эпигастрии, уменьшающаяся при приеме спазмолитиков и соблюдении диеты, однако в течение последнего года больше беспокоят вышеописанные нарушения стула, снижение массы тела и плохой аппетит. Пациентка не курит, алкоголь практически не употребляет. Неоднократно обследовалась гастроэнтерологами, однако при ультрасонографии, гастроскопии и колоноскопии патологии не выявлено.

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

15.04.2024 Неврологія Діагностика та лікування когнітивних розладів

Проблема когнітивних розладів є однією з найважливіших у сучасній клінічній медицині. Це зумовлено не тільки збільшенням частки людей старшого віку серед населення, а й посиленням ролі стресу та інших патогенетичних чинників. У березні відбувся семінар «Академія сімейного лікаря. Біль в грудній клітині. Алгоритм дій сімейного лікаря та перенаправлення до профільного спеціаліста», у якому прийняли участь провідні вітчизняні науковці і фахівці різних галузей. У рамках заходу професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії Міністерства оборони України, кандидат медичних наук Мар’яна Миколаївна Селюк представила доповідь «Війна та когнітивні порушення. Причина чи наслідок? Як вирішити проблему?». Подаємо огляд цієї доповіді у форматі «запитання – ​відповідь»....

15.04.2024 Онкологія та гематологія Сучасні підходи до лікування гострої лімфобластної лейкемії у дітей і дорослих

Гостра лімфобластна лейкемія (ГЛЛ) є найпоширенішим онкогематологічним захворюванням у дітей і складає значну частку серед лейкемій у дорослих. Незважаючи на значні успіхи в лікуванні ГЛЛ у дітей, де рівень виліковності сягає 90%, результати терапії у дорослих залишаються незадовільними. У рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «Діагностика та лікування гематологічних захворювань: підведення підсумків 2023 року» (15-16 грудня 2023 року) проведено секцію, присвячену ГЛЛ....

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...