Гастродайджест

27.03.2015

Пегилированный интерферон, адефовир и их комбинация в терапии вирусного гепатита D

Вирус гепатита дельта (HDV) – дефектный РНК-содержащий вирус рода Deltavirus, выделяемый только от пациентов, инфицированных вирусом гепатита В. HDV не способен к самостоятельной репродукции; синтез его компонентов требует наличия вируса гепатита В, в частности его поверхностного антигена (HBsAg). В случаях коинфекции клиническое течение заболевания аналогично таковому вирусного гепатита В, но с преобладанием тяжелой формы.

При суперинфекции наблюдают резкое утяжеление течения вирусного гепатита В с формированием печеночной недостаточности и хронизацией процесса, что повышает риск развития цирроза печени.

Несмотря на отсутствие на сегодняшний день утвержденных лекарственных средств для лечения гепатита D, некоторые данные свидетельствуют об эффективности нуклеозидного аналога адефовира, используемого при хроническом гепатите В. Поскольку препарат может снижать продукцию HBsAg, соответственно, он может оказывать терапевтический эффект в лечении пациентов с сочетанным гепатитом D. Другие источники свидетельствуют о целесообразности назначения пациентам с коинфекцией пегилированного интерферона.

Целью исследования Hep-Net-International Delta Hepatitis Intervention Trial, проведенного германскими учеными, было изучение эффективности и безопасности монотерапии пегилированным интерфероном и адефовиром и их комбинации в лечении больных вирусным гепатитом D. Всего в испытание включили 90 участников, которые были рандомизированы в следующие группы терапии: 180 мкг пегинтерферона альфа-2а еженедельно и 10 мг адефовира ежедневно; 180 мкг пегинтерферона альфа-2а еженедельно и плацебо; 10 мг адефовира ежедневно и плацебо. Длительность терапии составила 48 нед. После окончания периода активного лечения пациенты находились под наблюдением еще 26 нед.

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

19.04.2024 Неврологія Алгоритм терапії пацієнта з болем у спині

Як відомо, біль у спині ускладнює рух і чинить негативний вплив на якість життя та психічне благополуччя людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), від болю в нижній частині спини страждають близько 619 млн людей у всьому світі, і за прогнозом, до 2050 року переважно через збільшення чисельності населення та його старіння кількість таких випадків може зрости до 843 млн (WHO, 2020). Попри проведення численних дослі­джень причини дорсалгій досі лишаються суперечливими, а результат лікування – ​здебільшого незадовільним....

19.04.2024 Неврологія Мистецтво лікування захворювань периферичної нервової системи: у фокусі полінейропатії

Полінейропатії – ​це захворювання всього організму з реалізацією патологічного процесу на рівні периферичної нервової системи як множинного ураження периферичних нервів із порушенням їх функції. Більшість полінейропатій є хронічними станами, що значно порушують якість життя пацієнтів. Це зумовлює актуальність пошуку ефективних підходів до лікування цих захворювань....

19.04.2024 Неврологія Цервікогенний головний біль, пов’язаний із вертебрально-міофасціальними чинниками шийно-плечової локалізації: нові підходи до діагностування та лікування

Головний біль (ГБ) як один із найчастіших неврологічних розладів є причиною стану, що характеризується порушенням повсякденної життєдіяльності людини. Поширеність цефалгій і значний їх вплив на якість життя свідчать про важливість проблеми діагностування та лікування ГБ. За даними Глобального дослі­дження тяжкості хвороб, оновленими 2019 р., ГБ посідає третє місце (після інсульту та деменції) серед неврологічних причин за загальним тягарем захворювань (виміряним роками життя з поправкою на інвалідність [DALY]) (WHO, 2014). При цьому лише незначна кількість осіб із ГБ у всьому світі проходять відповідну діагностику та отримують адекватне лікування....

19.04.2024 Неврологія Ноцицептивний і нейропатичний біль у практиці сімейного лікаря

Біль є однією з найчастіших причин звернення по медичну допомогу. На хронічний біль, який чинить негативний вплив на загальний стан здоров’я, страждають щонайменше четверо з п’яти хворих із хронічною патологією спинного мозку. Основними типами болю, на який скаржаться такі пацієнти, є ноцицептивний і нейропатичний (у 49 і 56% випадків відповідно) (Felix et al., 2021). Пропонуємо до вашої уваги огляд доповіді директорки Інституту медичних та фармацевтичних наук Міжрегіональної академії управління персоналом, д.мед.н., професорки Наталії Костянтинівни Свиридової, присвяченої особливостям ведення хворих із ноцицептивним і нейропатичним болем у практиці сімейного лікаря, яку вона представила у лютому цього року під час Науково-практичної конференції «Дискусійний клуб сімейного лікаря»....