Ефективність мебеверину в корекції моторних розладів у лікуванні абдомінального больового синдрому

27.03.2015

Моторні розлади біліарного тракту та товстої кишки часто виявляються у разі гастроентерологічної патології, зумовлюючи клінічну симптоматику та хронізацію процесу [1, 3, 4]. Вони формують як самостійні нозологічні форми – дискінезію жовчовивідних шляхів (ДЖВШ), синдром подразненого кишечнику (СПК), – так і супроводжують будь-яку іншу функціональну або органічну патологію шлунково-кишкового тракту (ШКТ) [4, 9].

д характеру виявлених порушень (гіпермоторні спастичні або гіпомоторні гіпотонічні). Для корекції гіпермоторних станів використовують спазмолітики, що забезпечують регрес симптоматики, зокрема зникнення больового синдрому, та нормалізацію моторно-евакуаторної функції біліарного тракту і товстої кишки [1, 8]. Найперспективнішим є застосування селективних щодо ШКТ спазмолітиків, що не впливають на інші органи та системи, мають мінімум побічних ефектів і можуть призначатися на тривалий час [2, 3, 5, 7].

У зв’язку з цим метою нашого дослідження стало підвищення ефективності лікування гастроентерологічної патології шляхом корекції моторно-евакуаторних розладів біліарного тракту та товстої кишки з використанням селективного спазмолітика мебеверину (Меверин® корпорації «Артеріум»).

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....