Эффективность и переносимость пегинтерферона a2а и пегинтерферона a2b в комбинации с рибавирином у пациентов с хроническим гепатитом в реальной клинической практике Германии: исследование PRACTICE

27.03.2015

Инфекция, вызванная вирусом гепатита С (HCV), является глобальной проблемой здравоохранения – на сегодня HCV инфицировано около 170 млн человек во всем мире. После первичного инфицирования у 85% пациентов развивается хронический гепатит С (ХГС) с высоким риском прогрессирования в цирроз, терминальную стадию болезни печени и гепатоцеллюлярную карциному. Несмотря на повышение безопасности гемотрансфузии и улучшение качества медицинской помощи в целом, в Европе за последние годы наблюдается рост заболеваемости HCV-инфекцией, что связано с увеличением количества инъекционных наркоманов и иммиграции из эпидемически неблагоприятных регионов.

Пегинтерферон в комбинации с рибавирином – золотой стандарт лечения ХГС. Главным показателем успеха терапии является устойчивый вирусологический ответ (УВО), то есть отрицательный результат анализа на РНК HCV через 6 мес после завершения лечения, который ассоциируется с более чем 99% вероятностью излечения спустя 5 лет. В масштабных рандомизированных контролированных исследованиях (РКИ) УВО достигался почти у половины пациентов с 1 генотипом вируса и примерно у 80% больных со 2/3 генотипом. Результаты этих исследований стали фундаментом для создания национальных и международных руководств, содержащих рекомендации по дозированию, длительности лечения и наблюдению больных. В то же время пациенты, принимавшие участие в РКИ, должны были соответствовать строгим критериям включения и исключения, которые не могут отразить сложную клиническую картину, наблюдаемую у больных в условиях реальной клинической практики.

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

19.04.2024 Неврологія Алгоритм терапії пацієнта з болем у спині

Як відомо, біль у спині ускладнює рух і чинить негативний вплив на якість життя та психічне благополуччя людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), від болю в нижній частині спини страждають близько 619 млн людей у всьому світі, і за прогнозом, до 2050 року переважно через збільшення чисельності населення та його старіння кількість таких випадків може зрости до 843 млн (WHO, 2020). Попри проведення численних дослі­джень причини дорсалгій досі лишаються суперечливими, а результат лікування – ​здебільшого незадовільним....

19.04.2024 Неврологія Мистецтво лікування захворювань периферичної нервової системи: у фокусі полінейропатії

Полінейропатії – ​це захворювання всього організму з реалізацією патологічного процесу на рівні периферичної нервової системи як множинного ураження периферичних нервів із порушенням їх функції. Більшість полінейропатій є хронічними станами, що значно порушують якість життя пацієнтів. Це зумовлює актуальність пошуку ефективних підходів до лікування цих захворювань....

19.04.2024 Неврологія Цервікогенний головний біль, пов’язаний із вертебрально-міофасціальними чинниками шийно-плечової локалізації: нові підходи до діагностування та лікування

Головний біль (ГБ) як один із найчастіших неврологічних розладів є причиною стану, що характеризується порушенням повсякденної життєдіяльності людини. Поширеність цефалгій і значний їх вплив на якість життя свідчать про важливість проблеми діагностування та лікування ГБ. За даними Глобального дослі­дження тяжкості хвороб, оновленими 2019 р., ГБ посідає третє місце (після інсульту та деменції) серед неврологічних причин за загальним тягарем захворювань (виміряним роками життя з поправкою на інвалідність [DALY]) (WHO, 2014). При цьому лише незначна кількість осіб із ГБ у всьому світі проходять відповідну діагностику та отримують адекватне лікування....

19.04.2024 Неврологія Ноцицептивний і нейропатичний біль у практиці сімейного лікаря

Біль є однією з найчастіших причин звернення по медичну допомогу. На хронічний біль, який чинить негативний вплив на загальний стан здоров’я, страждають щонайменше четверо з п’яти хворих із хронічною патологією спинного мозку. Основними типами болю, на який скаржаться такі пацієнти, є ноцицептивний і нейропатичний (у 49 і 56% випадків відповідно) (Felix et al., 2021). Пропонуємо до вашої уваги огляд доповіді директорки Інституту медичних та фармацевтичних наук Міжрегіональної академії управління персоналом, д.мед.н., професорки Наталії Костянтинівни Свиридової, присвяченої особливостям ведення хворих із ноцицептивним і нейропатичним болем у практиці сімейного лікаря, яку вона представила у лютому цього року під час Науково-практичної конференції «Дискусійний клуб сімейного лікаря»....