Фармацевтическая компания Dr. Falk Pharma GmbH: еще одна ступень к вершине

27.03.2015

4 февраля в Киевском гольф-клубе состоялось первое заседание профессионального клуба Falk Family. Участники мероприятия получили замечательную возможность для содержательного общения и активного отдыха.

Фармацевтическая компания Dr. Falk Pharma GmbH – пример следования семейным традициям. Отец основателя компании, Эмиль Фальк, был владельцем аптеки в г. Фрайбурге (Германия). В 1955 г. Герберт Фальк получил докторскую степень в области фармацевтических наук; чуть позже, в 1959 г., – в области медицины. В 1960 г. на базе семейной аптеки он основал фармацевтическую компанию Dr. Falk Pharma GmbH, которая специализируется на производстве высококачественных препаратов для пациентов гастроэнтерологического профиля.

Шагая в ногу со временем, компания не только инвестирует в создание новых лекарственных средств, но и расширяет спектр показаний для применения уже существующих препаратов. С момента основания фармацевтическая корпорация Dr. Falk Pharma GmbH активно занимается образовательной деятельностью, организуя для врачей семинары и симпозиумы на высочайшем профессиональном уровне. Эти мероприятия традиционно считаются одними из лучших профильных научных форумов в мире.

Так, первый международный Фальк-симпозиум, посвященный вопросам диагностики и лечения желтухи, состоялся в 1967 г. Спустя 30 лет, в 1997 г., состоялся юбилейный, 100-й международный симпозиум, объединивший более 1 тыс. участников из 50 стран мира. К этому событию был приурочен выход книги 30 Years of Hepatology and Gastroenterology профессора W. Gerok в немецком издательстве Urban & Fischer на английском и немецком языках.

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....