Перитонит: классификация, патогенез, диагностика, лечение

27.03.2015

Хирургическое лечение перитонита – одна из основных проблем экстренной хирургии. Несмотря на значительный прогресс в совершенствовании хирургических методов лечения и внедрение в хирургическую практику более мощных антибактериальных средств, летальность при распространенном гнойном перитоните остается высокой и составляет 25-30%, а при развитии синдрома полиорганной недостаточности (ПОН) – 80-90%. Чаще всего причиной смерти больных в послеоперационном периоде становится ПОН, которая развивается несмотря на адекватную хирургическую санацию первичного очага и коррекцию гемодинамических и дыхательных расстройств.

Классификация

По клиническому течению различают острый и хронический перитонит. Последний носит специфический характер (туберкулезный, паразитарный и т.д.). В хирургической практике чаще сталкиваются с острым перитонитом в результате нагноительного процесса в брюшной полости.

По характеру экссудата выделяют серозный, фибринозный, серозно-фибринозный, гнойный, фибринозно-гнойный, гнилостный, геморрагический перитонит. Чаще всего встречается гнойный перитонит.

По происхождению различают первичный, вторичный и третичный перитонит. Первичный перитонит – редкая форма заболевания гематогенного происхождения с инфицированием брюшной полости из экстраперитонеального источника. Вторичный перитонит – наиболее частая форма осложнений интраабдоминальной инфекции, в 80% случаев его причиной являются деструктивные поражения органов брюшной полости, в 20% – послеоперационный перитонит. Третичный перитонит, или перитонит без манифестирующего источника, – это рецидивирующая и персистирующая формы заболевания, которые развиваются у больных в критическом состоянии с повреждением механизмов местной и системной противоин

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

25.07.2021 Онкологія та гематологія Якість життя онкологічного хворого як важливий критерій прийняття клінічних рішень

Нирковоклітинний рак (НКР) є найпоширенішою формою злоякісних новоутворень цього органа у всьому світі, він становить майже 4% усіх солідних пухлин. Щороку у світі виявляють близько 300 тис. нових випадків НКР, а 160 тис. осіб помирають від нього (R.L. Siegel et al., 2020; U. Capitanio et al., 2016). ...

25.07.2021 Онкологія та гематологія Патофізіологія системи гемостазу

За підтримки компанії NovoNordisk цієї весни стартував освітній проєкт для лікарів-гематологів «Сучасні алгоритми діагностики та лікування кровотеч в лікарський практиці». ...

25.07.2021 Дерматологія Онкологія та гематологія Таргетна терапія меланоми шкіри: можливості, перспективи та практичний досвід

28-29 травня відбулася ІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання дерматоонкології». У рамках сателітного симпозіуму компанії Novartis було розглянуто сучасні можливості, перспективи та практичний досвід застосування таргетної терапії при меланомі шкіри....

25.07.2021 Онкологія та гематологія Стратегія вибору антимікотичних засобів для профілактики та лікування грибкових інфекцій у пацієнтів онкогематологічного профілю

За відсутності інноваційних препаратів для лікування пацієнтів онкогематологічного профілю одним із способів підвищення його ефективності є інтенсифікація режимів хіміотерапії. Це призводить до підвищення частоти токсичних ускладнень і приєднання інвазивних грибкових інфекцій (ІГІ)....