Спонтанное расслоение верхней брыжеечной артерии

27.03.2015

Спонтанное изолированное (без вовлечения брюшной аорты) расслоение верхней брыжеечной артерии (ВБА) является редким патологическим состоянием. С 1947 года, когда Bauerfeld и Jackson впервые описали данное заболевание, в литературе представлено всего около 80 клинических случаев.

У большинства пациентов со спонтанным расслоением ВБА, которое проявлялось гиповолемическим шоком и перитонитом, проводили оперативное лечение, однако в отдельных случаях при бессимптомном течении применяли консервативный подход. Как сообщается в нескольких наиболее поздних публикациях, для лечения таких пациентов можно с успехом использовать эндоваскулярное стентирование.

Группа авторов из клиники абдоминальной хирургии и трансплантологии Университетского госпиталя Женевы (Швейцария) представили клинический случай спонтанного расслоения ВБА с вовлечением добавочной правой печеночной артерии (ДППА). Они описали относительно новый и перспективный терапевтический подход к ведению таких пациентов, который использовали в данном клиническом случае, а также предложили алгоритм ведения пациентов с ВБА.

Клинический случай

48-летний мужчина был доставлен в отделение скорой помощи с жалобами на внезапно появившуюся выраженную боль в эпигастрии и один эпизод рвоты желчью. Однако эти симптомы полностью исчезли в течение нескольких часов. Анамнез пациента не был отягощен, за исключением гиперхолестеринемии. Больной отрицал наличие артериальной гипертензии, сахарного диабета, а также недавно перенесенные травмы.

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

30.07.2021 Ревматологія Такий різний остеопороз: як правильно підібрати лікування?

Існує думка, що остеопороз є добре вивченим захворюванням, яке має чіткий характер і прогнозований перебіг. Та чи це дійсно так? Важливі питання діагностики й терапії остеопорозу були розглянуті цьогоріч навесні в межах визначних медичних заходів. Пропонуємо до вашої уваги огляд доповідей провідних вітчизняних фахівців....

30.07.2021 Кардіологія Відновлення ритму в пацієнта з фібриляцією передсердь в амбулаторних умовах

Цьогоріч у травні відбулася ХІ Науково-практична конференція Всеукраїнської Асоціації аритмологів України в онлайн-форматі. У межах заходу були розглянуті проблеми порушень ритму та провідності серця на тлі коморбідних станів, які є надзвичайно актуальними у рутинній практиці кардіологів, електрофізіологів, лікарів суміжних спеціальностей тощо....

30.07.2021 Кардіологія Артеріальна гіпертензія: коморбідність і супутні захворювання

Артеріальна гіпертензія (АГ) останнім часом набула характеру епідемії та є найпоширенішим захворюванням серцево-судинної (СС) системи серед дорослого населення у світі. Це зумовило розробку програми профілактики й лікування цієї недуги в Україні. Нещодавно відбулася онлайн-конференція за темою «Артеріальна гіпертензія – ​коморбідність і супутні захворювання», на якій було розглянуто важливі моменти щодо факторів, які спричиняють підвищення артеріального тиску (АТ), та оптимальних підходів до терапії. ...

30.07.2021 Кардіологія Консиліум при коморбідних станах: пацієнт із дилатаційною кардіоміопатією

Дилатаційна кардіоміопатія (ДКМП) – захворювання серцевого м’яза, що характеризується збільшенням і розширенням одного чи обох шлуночків разом із порушенням скоротливої здатності міокарда, яка визначається як фракція викиду (ФВ) лівого шлуночка (ЛШ) ˂40%. Надалі можливими є порушення провідної системи, розвиток шлуночкових аритмій, тромбоемболії та серцевої недостатності (СН). Тому що раніше пацієнти будуть виявлені й розпочнуть терапію, тим кращим буде прогноз. ...