Реконструкция нижней челюсти с применением сложносоставных комплексов тканей

27.03.2015

Цель исследования – анализ хирургического лечения пациентов со сложными дефектами нижней челюсти. Разработаны показания и представлены различные варианты реконструкции нижней челюсти с оценкой функциональных и эстетических результатов проводимого лечения.

К выбору вида реконструкции подходили дифференцированно с учетом локализации и параметров дефекта нижней челюсти, состояния покровных и окружающих дефект тканей, особенностей проводимого ранее оперативного лечения и лучевой терапии. На основании всесторонней оценки клинических и инструментальных данных планировали варианты оперативного лечения с применением пересадки или перемещения сложносоставных комплексов тканей, что позволило получить удовлетворительные результаты лечения.

Реконструкция нижней челюсти всегда представляла собой сложную проблему. Многообразие задач, возникающих при планировании такой операции, обусловлено как наличием дефекта кости, так и различной степенью рубцовой трансформации окружающих тканей. В последнее время среди всего разнообразия методик, которые используются для реконструкции нижней челюсти, все больше внимания уделяют пересадке васкуляризированных комплексов тканей (лоскут малоберцовой кости, паховый с фрагментом крыла подвздошной кости и т.д.) [1-3].

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

25.07.2021 Онкологія та гематологія Якість життя онкологічного хворого як важливий критерій прийняття клінічних рішень

Нирковоклітинний рак (НКР) є найпоширенішою формою злоякісних новоутворень цього органа у всьому світі, він становить майже 4% усіх солідних пухлин. Щороку у світі виявляють близько 300 тис. нових випадків НКР, а 160 тис. осіб помирають від нього (R.L. Siegel et al., 2020; U. Capitanio et al., 2016). ...

25.07.2021 Онкологія та гематологія Патофізіологія системи гемостазу

За підтримки компанії NovoNordisk цієї весни стартував освітній проєкт для лікарів-гематологів «Сучасні алгоритми діагностики та лікування кровотеч в лікарський практиці». ...

25.07.2021 Дерматологія Онкологія та гематологія Таргетна терапія меланоми шкіри: можливості, перспективи та практичний досвід

28-29 травня відбулася ІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання дерматоонкології». У рамках сателітного симпозіуму компанії Novartis було розглянуто сучасні можливості, перспективи та практичний досвід застосування таргетної терапії при меланомі шкіри....

25.07.2021 Онкологія та гематологія Стратегія вибору антимікотичних засобів для профілактики та лікування грибкових інфекцій у пацієнтів онкогематологічного профілю

За відсутності інноваційних препаратів для лікування пацієнтів онкогематологічного профілю одним із способів підвищення його ефективності є інтенсифікація режимів хіміотерапії. Це призводить до підвищення частоти токсичних ускладнень і приєднання інвазивних грибкових інфекцій (ІГІ)....