Профилактическое применение антикоагулянтов в ортопедической практике

27.03.2015

Вопросы профилактики венозной тромбоэмболии (ВТЭ) актуальны во многих сферах медицины, в том числе в области травматологии и ортопедии. О факторах риска ВТЭ у пациентов с травмами и ортопедической патологией, о современных принципах профилактики ВТЭ и некоторых практических аспектах антикоагулянтной терапии наш корреспондент беседовала с заведующим отделением патологии суставов ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. М.И. Ситенко НАМН Украины», доктором медицинских наук, профессором Владимиром Акимовичем Филиппенко.

– Насколько актуальна проблема ВТЭ в области травматологии и ортопедии и какие осложнения наиболее характерны для таких пациентов?

– Частота тромбоэмболических осложнений у пациентов с тяжелыми травмами и после ортопедических операций достаточно высока, а наиболее распространенным осложнением является тромбоз глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей. Количество сообщений о данном виде осложнений у ортопедических пациентов увеличилось с ростом числа операций по эндопротезированию крупных суставов, постепенно заменивших такие методики лечения, как корригирующая остеотомия бедра, артродез и т.д. По данным разных авторов, частота ТГВ после операций по протезированию тазобедренных суставов колеблется в пределах от 3,4 до 50%, а в 0,7-3% случаев тромбоз приводит к тромбоэмболии легочной артерии, для которой характерен высокий риск летального исхода.

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

17.10.2021 Ревматологія Біль у колінному суглобі: що треба знати сімейному лікарю?

Больові відчуття в коліні спричиняються значною кількістю чинників, починаючи від травматичного ушкодження й закінчуючи дегенеративними змінами. Для ефективного лікування пацієнта лікар має чітко визначити етіологічний чинник артриту та врахувати особливості перебігу хвороби. Цю тему в рамках конференції Pro Family 2021 (11-12 вересня) висвітлила керівник навчального центру Інституту ревматології (м. Київ), доктор медичних наук, професор Єлизавета Давидівна Єгудіна....

17.10.2021 Терапія та сімейна медицина ADQ підписала угоду про придбання фармацевтичної компанії Acino, зміцнивши свій портфель у сфері охорони здоров’я та фармацевтики

ADQ підписала угоду про придбання компанії Acino, швейцарського фармацевтичного виробника, який просуває свою продукцію у більш ніж 90 країнах світу. Інвестиції ґрунтуються на намірі ADQ розробити інтегровану фармацевтичну платформу, включно з новітніми розробками лікарських засобів, ліцензуванням, виробництвом і комерціалізацією на обраних швидкозростаючих ринках. На сьогодні Acino стане найбільшим придбанням ADQ у портфелі «Охорона здоров’я та фармацевтика»....

17.10.2021 Кардіологія Молодий пацієнт із високим кардіометаболічним ризиком: що робити?

Під час чергової науково-практичної конференції «Консиліум фахівців при коморбідних станах», яка відбулася 11 вересня, особливе зацікавлення слухачів викликав тематичний блок «Від менархе до клімаксу, або Як важко бути жінкою». Завершувала цей блок доповідь завідувачки кафедри кардіології Національного університету охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика (м. Київ), доктора медичних наук, професора Марини Миколаївни Долженко на основі клінічного випадку....

17.10.2021 Кардіологія Пріоритетність вакцинації в пацієнтів із серцево‑судинними захворюваннями

Триває оголошена Всесвітньою організацією охорони здоров’я пандемія коронавірусної хвороби (COVID‑19) [1]. Захворюваність на COVID‑19 постійно зростає й тому потребує ефективного й сучасного підходу до фармакотерапії та профілактики, особливо в пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи. Політика розподілу вакцин проти COVID‑19 передбачає пріоритетність надання вакцин особам, які мають найбільші ризики несприятливих наслідків. Перевага віддається особам старших вікових груп і пацієнтам із супутніми захворюваннями [2, 3]. До них належать серцево-судинні захворювання (ССЗ), цукровий діабет, ожиріння, тютюнопаління тощо. Американська колегія кардіологів (ACC) представила результати даних метааналізу з метою надати науково обґрунтовані докази щодо ризику COVID‑19 у пацієнтів із ССЗ....