Профилактика тромбоэмболических осложнений в травматологии

27.03.2015

В рамках научно-практической конференции «Школа тромбопрофилактики», состоявшейся 12 ноября 2010 года на базе клинической больницы «Киевский городской центр сердца», была всесторонне освещена проблема тромбоэмболических осложнений, их профилактики и лечения.

Доклады и лекции на этом мероприятии прочитали ведущие специалисты Украины в области кардиологии, хирургии, анестезиологии и интенсивной терапии. Выступление заведующего кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца, президента Ассоциации анестезиологов Украины, доктора медицинских наук, профессора Феликса Семеновича Глумчера было посвящено такой актуальной проблеме, как тромбопрофилактика у пациентов с политравмой в торакальной хирургии.

– На определенном этапе травмы, обычно уже на 3-4-е сутки после нее, а иногда и раньше, гипокоагуляцию сменяет гиперкоагуляция с высоким риском развития тромбоза глубоких вен (ТГВ) и тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА). ТГВ и ТЭЛА даже при адекватной профилактике являются частой причиной осложненного течения травмы и смерти травмированных пациентов, но, к сожалению, во многих случаях остаются недиагностированными.

По данным E. Ginzburg и соавт. (2003), после травмы приблизительно у 60% иммобилизированных пациентов развивается ТГВ, не проявляющийся клинически. D.J. Schultz и соавт. (2004) отмечают, что бессимптомная ТЭЛА развивается у 24% лиц со среднетяжелой и тяжелой травмой. При этом ТГВ и ТЭЛА при политравме приводят к летальному исходу приблизительно в 50% случаев. Частота венозной тромбоэмболии (ВТЭ) после тяжелой травмы без проведения тромбопрофилактики достигает 80% (A.B. Nathens et al., 2007). ТЭЛА занимает третье место среди причин смерти пациентов с тяжелой травмой, выживших в первые сутки (S.H. Rappaport et al., 1994).

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

25.07.2021 Онкологія та гематологія Якість життя онкологічного хворого як важливий критерій прийняття клінічних рішень

Нирковоклітинний рак (НКР) є найпоширенішою формою злоякісних новоутворень цього органа у всьому світі, він становить майже 4% усіх солідних пухлин. Щороку у світі виявляють близько 300 тис. нових випадків НКР, а 160 тис. осіб помирають від нього (R.L. Siegel et al., 2020; U. Capitanio et al., 2016). ...

25.07.2021 Онкологія та гематологія Патофізіологія системи гемостазу

За підтримки компанії NovoNordisk цієї весни стартував освітній проєкт для лікарів-гематологів «Сучасні алгоритми діагностики та лікування кровотеч в лікарський практиці». ...

25.07.2021 Дерматологія Онкологія та гематологія Таргетна терапія меланоми шкіри: можливості, перспективи та практичний досвід

28-29 травня відбулася ІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання дерматоонкології». У рамках сателітного симпозіуму компанії Novartis було розглянуто сучасні можливості, перспективи та практичний досвід застосування таргетної терапії при меланомі шкіри....

25.07.2021 Онкологія та гематологія Стратегія вибору антимікотичних засобів для профілактики та лікування грибкових інфекцій у пацієнтів онкогематологічного профілю

За відсутності інноваційних препаратів для лікування пацієнтів онкогематологічного профілю одним із способів підвищення його ефективності є інтенсифікація режимів хіміотерапії. Це призводить до підвищення частоти токсичних ускладнень і приєднання інвазивних грибкових інфекцій (ІГІ)....