Опыт организации медицинской помощи кардиологическим больным на догоспитальном этапе

27.03.2015

Ежесуточно Винницкая городская станция скорой медицинской помощи осуществляет в среднем 330-350 выездов; в зимнее время количество вызовов может достигать 450 в сутки, что связано с увеличением распространенности респираторных вирусных заболеваний; таким образом, за год выполняется до 120 тыс выездов к пациентам. В 91,8% случаев путь бригады скорой помощи в г. Виннице к пациенту занимает всего 15 мин. На I Международном конкурсе бригад скорой медицинской помощи, состоявшемся в г. Тернополе в 2008 г., винницкие специалисты завоевали первое место, показав высочайшую подготовку и опередив

Об особенностях организации работы коллектива корреспонденту «Медичної газети «Здоров’я України» рассказал главный врач Винницкой городской станции скорой медицинской помощи Валентин Васильевич Фищук.

– Сердечно-сосудистые заболевания занимают ведущее место по распространенности не только в Украине, но и в мире, являясь одной из основных причин смертности населения. При анализе структуры вывозов обнаруживается, что значительную их часть (порядка 30%) составляют вызовы по поводу кардиоваскулярной патологии – артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, аритмий, острого коронарного синдрома, что обусловливает необходимость качественного лечения указанных состояний в первую очередь в амублаторных условиях. К сожалению, далеко не все пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы получают оптимальную терапию

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

04.03.2024 Терапія та сімейна медицина Сучасні можливості корекції мітохондріальної дисфункції: у фокусі – ​біорегуляційні енерготропи

Протягом останніх років лікарі різноманітних спеціальностей приділяють багато уваги мітохондріям – ​ключовим органелам людської клітини, які відповідають за продукування клітинної енергії. Нині панує думка, що порушення функції мітохондрій може спричинити розвиток різноманітних захворювань (як генетичної, так і хронічної патології), а також деяких патологічних станів....

01.03.2024 Терапія та сімейна медицина Набута гемофілія А: рідкісна коагулопатія в післяпологовому періоді

Набута гемофілія — це аутоімунне органоспецифічне порушення згортання крові, що розвивається вторинно внаслідок утворення аутоантитіл до плазмових факторів згортання. Найчастіше виявляють антитіла до фактора згортання крові VIII (FVIII), тому набута гемофілія А (НГА) є найпоширенішою формою захворювання. У пацієнтів з аномальними за кількістю або локалізацією кровотечами, із відсутністю особистого/сімейного анамнезу коагулопатії та за наявності подовженого активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ) слід виключити наявність набутої гемофілії. ...

29.02.2024 Терапія та сімейна медицина Ведення пацієнтів із гострим болем у спині

Біль у спині – ​актуальний та широко розповсюджений стан, що нерідко супроводжується вираженою дезадаптацією і зниженням якості життя хворих. У лютому відбулася науково-практична конференція «Академія сімейного лікаря. Для кого небезпечні сезонні інфекції? Загроза сезонних інфекцій. Погляд пульмонолога, інфекціоніста, алерголога, ендокринолога, кардіолога, педіатра», під час проведення якої керівник Центру ревматології, остеопорозу та імунобіологічної терапії клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами (м. Київ), доктор медичних наук, професор Ірина Юріївна Головач представила доповідь «Гострий біль у спині: діагностичні та лікувальні акценти»....

29.02.2024 Неврологія Комбінована терапія розувастатином та езетимібом у пацієнтів із дисліпідемією та ризиком серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) залишаються основною причиною смерті у світі. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), щорічні втрати від них сягають понад 17 млн осіб (близько 30% загальної смертності); серед причин смерті лідирують ішемічна хвороба серця (ІХС) та цереброваскулярна патологія (WHO, 2021). Одним із чинників ризику ССЗ є дисліпідемія, що потребує ретельного контролю параметрів ліпідного обміну, передусім рівня холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ). ...