Кардиодайджест

27.03.2015

Комбинация алискирена и амлодипина в качестве стартовой терапии артериальной гипертензии: результаты рандомизированного исследования ACCELERATE

Краткосрочные исследования показали, что использование комбинированной терапии в качестве стартового лечения артериальной гипертензии (АГ) позволяет повысить его раннюю эффективность.

В мартовском выпуске журнала Hypertension Research были представлены результаты исследования ученых Кембриджского университета (Великобритания) под руководством профессора M.J. Brown. В испытании оценивалась эффективность применения комбинации алискирена и амлодипина по сравнению с таковой монотерапии данными препаратами в достижении контроля артериального давления (АД), а также профиль безопасности каждого из подходов.

Двойное слепое рандомизированное исследование в параллельных группах, включавшее пациентов с АГ старше 18 лет, проводилось с ноября 2008 по июль 2009 года в 146 центрах первичной и вторичной медицинской помощи 10 стран мира. Всех участников рандомизировали в соотношении 1:1:2 на группы терапии алискиреном 150 мг/сут и плацебо (n=318), амлодипином 5 мг/сут и плацебо (n=316) или комбинацией алискирена 150 мг/сут и амлодипина 5 мг/сут (n=620). С 16-й по 32-ю неделю все пациенты получали комбинированную терапию алискиреном 300 мг/сут и амлодипином 10 мг/сут.

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

04.03.2024 Терапія та сімейна медицина Сучасні можливості корекції мітохондріальної дисфункції: у фокусі – ​біорегуляційні енерготропи

Протягом останніх років лікарі різноманітних спеціальностей приділяють багато уваги мітохондріям – ​ключовим органелам людської клітини, які відповідають за продукування клітинної енергії. Нині панує думка, що порушення функції мітохондрій може спричинити розвиток різноманітних захворювань (як генетичної, так і хронічної патології), а також деяких патологічних станів....

01.03.2024 Терапія та сімейна медицина Набута гемофілія А: рідкісна коагулопатія в післяпологовому періоді

Набута гемофілія — це аутоімунне органоспецифічне порушення згортання крові, що розвивається вторинно внаслідок утворення аутоантитіл до плазмових факторів згортання. Найчастіше виявляють антитіла до фактора згортання крові VIII (FVIII), тому набута гемофілія А (НГА) є найпоширенішою формою захворювання. У пацієнтів з аномальними за кількістю або локалізацією кровотечами, із відсутністю особистого/сімейного анамнезу коагулопатії та за наявності подовженого активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ) слід виключити наявність набутої гемофілії. ...

29.02.2024 Терапія та сімейна медицина Ведення пацієнтів із гострим болем у спині

Біль у спині – ​актуальний та широко розповсюджений стан, що нерідко супроводжується вираженою дезадаптацією і зниженням якості життя хворих. У лютому відбулася науково-практична конференція «Академія сімейного лікаря. Для кого небезпечні сезонні інфекції? Загроза сезонних інфекцій. Погляд пульмонолога, інфекціоніста, алерголога, ендокринолога, кардіолога, педіатра», під час проведення якої керівник Центру ревматології, остеопорозу та імунобіологічної терапії клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами (м. Київ), доктор медичних наук, професор Ірина Юріївна Головач представила доповідь «Гострий біль у спині: діагностичні та лікувальні акценти»....

29.02.2024 Неврологія Комбінована терапія розувастатином та езетимібом у пацієнтів із дисліпідемією та ризиком серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) залишаються основною причиною смерті у світі. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), щорічні втрати від них сягають понад 17 млн осіб (близько 30% загальної смертності); серед причин смерті лідирують ішемічна хвороба серця (ІХС) та цереброваскулярна патологія (WHO, 2021). Одним із чинників ризику ССЗ є дисліпідемія, що потребує ретельного контролю параметрів ліпідного обміну, передусім рівня холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ). ...