Эндодайджест

27.03.2015

Прогностическое значение снижения уровня глюкозы крови у больных с сахарным диабетом, перенесших острый инфаркт миокарда: исследование DIGAMI-2

Ученые из Каролинского института (г. Стокгольм, Швеция) представили результаты post-hoc анализа исследования DIGAMI-2, в котором изучалось влияние различных методик сахароснижающей терапии на показатели летальности пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа, перенесших острый инфаркт миокарда.

В этом исследовании больных рандомизировали на 3 группы в зависимости от выбранной тактики контроля уровня глюкозы крови. Пациентам 1-й группы проводили интенсивную инсулинотерапию до достижения уровня глюкозы крови 7-10 ммоль/л, удерживая эти значения в течение 24 ч при помощи внутривенной инфузии инсулина; на протяжении последующих 3 мес для контроля содержания глюкозы в крови использовали инъекции инсулина короткого действия. Пациентам 2-й группы назначали интенсивную инсулинотерапию только во время стационарного лечения; на этапе амбулаторного лечения использовали традиционную пероральную гипогликемическую терапию, интенсивность которой определялась лечащим врачом индивидуально для каждого больного.

Пациенты 3-й группы получали пероральные сахароснижающие препараты, схему приема которых определял врач индивидуально. L. Mellbin и соавт. использовали результаты наблюдения за больными, рандомизированными для участия в исследовании DIGAMI-2, как эпидемиологическую базу данных для определения влияния выбранной тактики контроля уровня глюкозы крови на показатели летальности и заболеваемости на протяжении всего периода наблюдения (медиана наблюдения – 4,1 года, максимальная длительность наблюдения – 8,1 года).

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

01.03.2024 Терапія та сімейна медицина Набута гемофілія А: рідкісна коагулопатія в післяпологовому періоді

Набута гемофілія — це аутоімунне органоспецифічне порушення згортання крові, що розвивається вторинно внаслідок утворення аутоантитіл до плазмових факторів згортання. Найчастіше виявляють антитіла до фактора згортання крові VIII (FVIII), тому набута гемофілія А (НГА) є найпоширенішою формою захворювання. У пацієнтів з аномальними за кількістю або локалізацією кровотечами, із відсутністю особистого/сімейного анамнезу коагулопатії та за наявності подовженого активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ) слід виключити наявність набутої гемофілії. ...

29.02.2024 Терапія та сімейна медицина Ведення пацієнтів із гострим болем у спині

Біль у спині – ​актуальний та широко розповсюджений стан, що нерідко супроводжується вираженою дезадаптацією і зниженням якості життя хворих. У лютому відбулася науково-практична конференція «Академія сімейного лікаря. Для кого небезпечні сезонні інфекції? Загроза сезонних інфекцій. Погляд пульмонолога, інфекціоніста, алерголога, ендокринолога, кардіолога, педіатра», під час проведення якої керівник Центру ревматології, остеопорозу та імунобіологічної терапії клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами (м. Київ), доктор медичних наук, професор Ірина Юріївна Головач представила доповідь «Гострий біль у спині: діагностичні та лікувальні акценти»....

29.02.2024 Неврологія Комбінована терапія розувастатином та езетимібом у пацієнтів із дисліпідемією та ризиком серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) залишаються основною причиною смерті у світі. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), щорічні втрати від них сягають понад 17 млн осіб (близько 30% загальної смертності); серед причин смерті лідирують ішемічна хвороба серця (ІХС) та цереброваскулярна патологія (WHO, 2021). Одним із чинників ризику ССЗ є дисліпідемія, що потребує ретельного контролю параметрів ліпідного обміну, передусім рівня холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ). ...

28.02.2024 Інфекційні захворювання Обґрунтування підходів до противірусної терапії респіраторних інфекцій на основі доказової медицини

На щастя, існує не так багато збудників інфекційних хвороб, які спричиняють епідемії або пандемії. Але кількість їхніх жертв серед людей може налічувати мільйони. Найнебезпечнішими, з огляду на швидкість поширення та кількість уражених осіб, є саме ті, що передаються через повітря. Це зумовлено найлегшим механізмом передачі патогенів, які спричиняють респіраторні захворювання. У довакцинальну еру натуральна віспа, дифтерія, кір та інші інфекційні хвороби були причиною вкрай високої смертності, особливо серед дитячого населення. Після створення та масового застосування вакцин проти цих небезпечних хвороб епідемії або припинилися, або набули мінімального масштабу, а натуральна віспа навіть була повністю ліквідована в світі. Останній її осередок у 70-х роках минулого століття – ​Індія....