Терапевтические стратегии ведения печеночной энцефалопатии

27.03.2015

В настоящем обзоре рассмотрены терапевтические подходы, нацеленные на коррекцию печеночной энцефалопатии (ПЭ) – нейропсихиатрического проявления заболеваний печени.

Стратегии, направленные на снижение аммониемии

Содержание белка в рационе

Практически у всех пациентов с циррозом печени (ЦП) имеет место нутритивный дефицит вследствие анорексии, плохого питания, мальабсорбции и нарушенного метаболического статуса. Такие больные при госпитализации часто находятся в гиперметаболическом и гиперкатаболическом состоянии, которое усугубляют осложнения (в частности, гастроинтестинальное кровотечение), продолжающаяся анорексия и проведение анализов натощак. На основании того, что белок, поступающий с пищей, может повышать продукцию аммиака, на протяжении многих лет обычной практикой было ограничение белка в рационе. В настоящее время такой подход считается неприемлемым, так как он не только не уменьшает ПЭ, но и приводит к негативным последствиям.

На сегодня существует консенсус, что содержание белка в рационе пациента с ЦП должно быть нормальным или высоким (1-1,5 г/кг/сут). Редким исключением являются пациенты с врожденными нарушениями метаболизма и больные с острой печеночной недостаточностью (ОПН), интубированные по поводу ПЭ 3-4 ст., ассоциированной с высокими циркулирующими уровнями аммиака; при ограничении белка пациент должен получать достаточное количество калорий (например, с помощью инфузий декстрозы).

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

28.02.2024 Інфекційні захворювання Обґрунтування підходів до противірусної терапії респіраторних інфекцій на основі доказової медицини

На щастя, існує не так багато збудників інфекційних хвороб, які спричиняють епідемії або пандемії. Але кількість їхніх жертв серед людей може налічувати мільйони. Найнебезпечнішими, з огляду на швидкість поширення та кількість уражених осіб, є саме ті, що передаються через повітря. Це зумовлено найлегшим механізмом передачі патогенів, які спричиняють респіраторні захворювання. У довакцинальну еру натуральна віспа, дифтерія, кір та інші інфекційні хвороби були причиною вкрай високої смертності, особливо серед дитячого населення. Після створення та масового застосування вакцин проти цих небезпечних хвороб епідемії або припинилися, або набули мінімального масштабу, а натуральна віспа навіть була повністю ліквідована в світі. Останній її осередок у 70-х роках минулого століття – ​Індія....

28.02.2024 Кардіологія Оновлені підходи до лікування пацієнтів із гіпертензією

У листопаді відбулася науково-практична конференція «Артеріальна гіпертензія (АГ) у практиці сімейного лікаря», присвячена сучасним методам діагностики та лікування АГ, під час проведення якої було охоплено низку актуальних питань клінічної практики. Завідувачка відділу АГ і коморбідної патології ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. академіка М.Д. Стражеска НАМН України» (м. Київ), лікар-кардіолог, доктор медичних наук, професор Лариса Анатоліївна Міщенко представила доповідь «Оновлені підходи до лікування пацієнтів із гіпертензією (2023). У фокусі – ​АГ»....

28.02.2024 Неврологія Швидке полегшення, тривалий ефект: новий підхід до управління стресом

Стрес виникає тоді, коли вплив довкілля, фізичні та/або психологічні вимоги перевищують наявні ресурси для того, щоб відповісти на ситуацію, що виникла. Запропоновано застосовувати двокомпонентну модель стресу, яка включає реактивність – період максимальної потужності стресової реакції, що спостерігається одразу чи невдовзі після впливу основних стресорних чинників, а також відновлення – період повернення до початкового стану після завершення стресової реакції (Smyth J.M. et al., 2023). Стрес асоціюється із дисбалансом гормонів та низкою розладів (рис. 1)....

28.02.2024 Психіатрія Застосування арипіпразолу в лікуванні резистентної депресії

Депресія – це тяжка й поширена хвороба, яка уражає понад 300 млн осіб у всьому світі та вважається однією з найвагоміших проблем громадського здоров’я у ХХІ столітті (WHO, 2017). Інвалідизувальна природа депресії призводить до низки професійних, економічних, соціальних та особистих несприятливих наслідків (Thompson C., 2010). Протягом останніх років кількість випадків депресії значно зросла, перевантажуючи систему охорони здоров’я (Cipriani A. et al., 2018)....