ООО «Санофи-Авентис Украина» объявляет о начале партнерства с OOO «Фарма Лайф» по производству Инсуман® Базал, Инсуман® Комб 25 и Инсуман® Рапид в Украине

27.03.2015

Киев, 29 июня 2011 г. ООО «Санофи-Авентис Украина», часть группы Санофи, один из лидеров украинского фармацевтического рынка, объявляет о начале партнерства с ООО «Фарма Лайф» по производству человеческого инсулина Инсуман® Базал, Инсуман® Комб 25 и Инсуман® Рапид в Украине в рамках глобальной программы Санофи «Диабет. Поможем вместе». Инсуман® – человеческий генно-инженерный инсулин, применение которого позволяет обеспечить гликемический контроль у пациентов с сахарным диабетом (СД).

Сегодня СД занимает третье место по распространенности после сердечно-сосудистой и онкологической патологии. С этим заболеванием живут более чем 200 млн людей, что составляет около 3% населения нашей планеты. Ежегодно диагноз СД впервые устанавливают примерно 1,6 млн людей во всем мире; по оценкам специалистов, к 2025 г. количество больных СД может достичь 325 млн. По состоянию на 1 января в Украине было зарегистрировано более 1 млн пациентов с СД, в том числе 8 тыс. детей. Общее количество украинских пациентов с СД 1 и 2 типа, которые принимают инсулин, составляет более 200 тыс.

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

20.02.2024 Алергія та імунологія Обґрунтування застосування фіксованої комбінації інтраназального кортикостероїда мометазону та антигістамінного засобу олапатадину в терапії у пацієнтів з алергічним ринітом різного ступеня тяжкості

Алергічний риніт (АР) є глобальною проблемою охорони здоров’я, на нього хворіє від 10 до 20% населення, а серед дітей – ​від 4,0 до 40%. Останніми роками спостерігається зростання частоти алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів, що проявляється збільшенням як абсолютних (захворюваності та поширеності), так і відносних (частка в структурі алергологічної та отоларингологічної патології) показників. Згідно з результатами досліджень, проведених за програмою ISAAC у багатьох регіонах світу, перше місце за поширеністю алергічних симптомів посідає Україна, яка поділяє його з Великою Британією. ...

20.02.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Ефективність рослинного лікарського засобу BNO 1016 у лікуванні гострого риносинуситу в контексті раціональної антибіотикотерапії

Гострий риносинусит (ГРС) являє собою інфекцію верхніх дихальних шляхів, поширеність якої протягом 1 року становить 6-15% [1]. Велика кількість звернень пацієнтів до лікарів первинної ланки створює значний економічний тягар для системи охорони здоров’я [2]. В Європі, наприклад, 1-2% звернень до лікарів зумовлено підозрою на ГРС [1]. У США на частку ГРС припадає 2-10% звернень до лікарів первинної медичної допомоги й отоларингологів [3]; прямі витрати, пов’язані з ГРС, у 2000 р. оцінювалися майже в 6 млрд доларів США [4]....

20.02.2024 Психіатрія Ефективність та безпека призначення прегабаліну за тривожних розладів

Тривожні розлади (ТР) – ​це біопсихосоціальні стани, пов’язані з узагальненими чи специфічними для ситуації відповідями на передбачувані загрози. Вони є одними з найпоширеніших психічних розладів (1,5-3,1%) (Kessler and Wang, 2008); зазвичай з’являються на ранньому етапі життя, характеризуються високим ступенем хронізації (середня тривалість складає >10 років) (Bruce et al., 2005) і підвищеним ризиком розвитку супутніх захворювань, як-от артеріальна гіпертензія, серцево‑судинні захворювання, деменція....

20.02.2024 Неврологія Розширення терапевтичних можливостей реабілітації пацієнтів із перенесеним ішемічним інсультом

Глобальний тягар інвалідності після інсульту зростає попри терапевтичні досягнення. Інсульт залишається другою провідною причиною інвалідності в усьому світі. Кожна четверта доросла людина має інсульт; ≈63% цих випадків трапляється до 70 років. 87% інвалідності, пов’язаної з інсультом, припадає на країни з низьким і середнім рівнем доходу, де доступ до втручань у разі гострого інсульту часто обмежений. Це робить ефективну реабілітацію потенційно найкращим доступним втручанням для сприяння відновленню після інсульту, а також є глобальним пріоритетом охорони здоров’я [1, 2]....