Астенический синдром: взгляд с точки зрения нейрометаболической терапии

27.03.2015

Парадокс астенического синдрома с точки зрения профессионального врача заключается в его универсальности и возникновении у людей как физически здоровых, так страдающих теми или иными соматическими или неврологическими расстройствами. Наверное, ни один диагноз не является таким распространенным в общей клинической практике, как астенический синдром с различными формулировками: астеноневротический, астенотревожный, астенодепрессивный, астеновегетативный или достаточно экзотический «астенодиспепcический» – этот термин в 1946 г. предложили V. Walshe и S. Sherlock. Ответить однозначно на вопрос, что такое астенический синдром, в переделах одной статьи не представляется возможным, однако остановиться на некоторых особенностях этиологии, диагностики и возможной терапии необходимо.

Астенический синдром является одним из наиболее частых синдромов в клинической практике любого врача; количество жалоб, связанных с астенией, составляет 60%. Напомним, до сих пор не существует четких определений этого синдрома. Как справедливо отметил один из авторов классификации астенического синдрома, «в настоящее время мы честно заявляем, что это существует, но что это такое, мы не знаем». Высокотехнологичное общество, огромный спектр информационных технологий, стремительный темп современной жизни способствовали появлению различных громких и модных «заболеваний века».

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

04.03.2024 Терапія та сімейна медицина Сучасні можливості корекції мітохондріальної дисфункції: у фокусі – ​біорегуляційні енерготропи

Протягом останніх років лікарі різноманітних спеціальностей приділяють багато уваги мітохондріям – ​ключовим органелам людської клітини, які відповідають за продукування клітинної енергії. Нині панує думка, що порушення функції мітохондрій може спричинити розвиток різноманітних захворювань (як генетичної, так і хронічної патології), а також деяких патологічних станів....

01.03.2024 Терапія та сімейна медицина Набута гемофілія А: рідкісна коагулопатія в післяпологовому періоді

Набута гемофілія — це аутоімунне органоспецифічне порушення згортання крові, що розвивається вторинно внаслідок утворення аутоантитіл до плазмових факторів згортання. Найчастіше виявляють антитіла до фактора згортання крові VIII (FVIII), тому набута гемофілія А (НГА) є найпоширенішою формою захворювання. У пацієнтів з аномальними за кількістю або локалізацією кровотечами, із відсутністю особистого/сімейного анамнезу коагулопатії та за наявності подовженого активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ) слід виключити наявність набутої гемофілії. ...

29.02.2024 Терапія та сімейна медицина Ведення пацієнтів із гострим болем у спині

Біль у спині – ​актуальний та широко розповсюджений стан, що нерідко супроводжується вираженою дезадаптацією і зниженням якості життя хворих. У лютому відбулася науково-практична конференція «Академія сімейного лікаря. Для кого небезпечні сезонні інфекції? Загроза сезонних інфекцій. Погляд пульмонолога, інфекціоніста, алерголога, ендокринолога, кардіолога, педіатра», під час проведення якої керівник Центру ревматології, остеопорозу та імунобіологічної терапії клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами (м. Київ), доктор медичних наук, професор Ірина Юріївна Головач представила доповідь «Гострий біль у спині: діагностичні та лікувальні акценти»....

29.02.2024 Неврологія Комбінована терапія розувастатином та езетимібом у пацієнтів із дисліпідемією та ризиком серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) залишаються основною причиною смерті у світі. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), щорічні втрати від них сягають понад 17 млн осіб (близько 30% загальної смертності); серед причин смерті лідирують ішемічна хвороба серця (ІХС) та цереброваскулярна патологія (WHO, 2021). Одним із чинників ризику ССЗ є дисліпідемія, що потребує ретельного контролю параметрів ліпідного обміну, передусім рівня холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ). ...