Гордость винницких неврологов

27.03.2015

Винница всегда на слуху у медицинского сообщества. В этом красивом и уютном городе находится один из престижнейших медицинских вузов страны – Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова. Здесь проводятся традиционные научно-практические конференции, посвященные актуальным проблемам терапии, кардиологии, неврологии, психиатрии и других отраслей медицины.

На базе Винницкой областной психо-неврологической больницы им. О.И. Ющенко шесть лет назад открылось первое и не имеющее аналогов в Украине специализированное отделение по оказанию помощи пациентам с мозговым инсультом. Фактически это лишь небольшое структурное подразделение огромного стационара, но результаты его работы заслуживают внимания, как и тот бесценный опыт, который приобрели винницкие специалисты за годы успешного функционирования отделения в составе неврологической службы области.

Безусловно, работу этого подразделения хочется увидеть собственными глазами, однако современный темп жизни иногда не оставляет выбора, и корреспонденту «ЗУ» пришлось встретиться с представителями винницкой больницы в другом не менее живописном и значимом для медицинской науки городе – Черновцах, где с 23 по 25 сентября 2010 г. проходил пленум и симпозиум научно-практичного общества неврологов, психиатров и наркологов Украины «Индикаторы качества оказания неврологической, психиатрической и наркологической помощи». В работе симпозиума приняли участие главный врач Винницкой областной психо-неврологической больницы им. О.И. Ющенко, заслуженный врач Украины, областной психиатр Вадим Леонидович Клочко и заместитель главного врача по медицинской части Людмила Антоновна Ковальская.

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

01.03.2024 Терапія та сімейна медицина Набута гемофілія А: рідкісна коагулопатія в післяпологовому періоді

Набута гемофілія — це аутоімунне органоспецифічне порушення згортання крові, що розвивається вторинно внаслідок утворення аутоантитіл до плазмових факторів згортання. Найчастіше виявляють антитіла до фактора згортання крові VIII (FVIII), тому набута гемофілія А (НГА) є найпоширенішою формою захворювання. У пацієнтів з аномальними за кількістю або локалізацією кровотечами, із відсутністю особистого/сімейного анамнезу коагулопатії та за наявності подовженого активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ) слід виключити наявність набутої гемофілії. ...

29.02.2024 Терапія та сімейна медицина Ведення пацієнтів із гострим болем у спині

Біль у спині – ​актуальний та широко розповсюджений стан, що нерідко супроводжується вираженою дезадаптацією і зниженням якості життя хворих. У лютому відбулася науково-практична конференція «Академія сімейного лікаря. Для кого небезпечні сезонні інфекції? Загроза сезонних інфекцій. Погляд пульмонолога, інфекціоніста, алерголога, ендокринолога, кардіолога, педіатра», під час проведення якої керівник Центру ревматології, остеопорозу та імунобіологічної терапії клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами (м. Київ), доктор медичних наук, професор Ірина Юріївна Головач представила доповідь «Гострий біль у спині: діагностичні та лікувальні акценти»....

29.02.2024 Неврологія Комбінована терапія розувастатином та езетимібом у пацієнтів із дисліпідемією та ризиком серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) залишаються основною причиною смерті у світі. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), щорічні втрати від них сягають понад 17 млн осіб (близько 30% загальної смертності); серед причин смерті лідирують ішемічна хвороба серця (ІХС) та цереброваскулярна патологія (WHO, 2021). Одним із чинників ризику ССЗ є дисліпідемія, що потребує ретельного контролю параметрів ліпідного обміну, передусім рівня холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ). ...

28.02.2024 Інфекційні захворювання Обґрунтування підходів до противірусної терапії респіраторних інфекцій на основі доказової медицини

На щастя, існує не так багато збудників інфекційних хвороб, які спричиняють епідемії або пандемії. Але кількість їхніх жертв серед людей може налічувати мільйони. Найнебезпечнішими, з огляду на швидкість поширення та кількість уражених осіб, є саме ті, що передаються через повітря. Це зумовлено найлегшим механізмом передачі патогенів, які спричиняють респіраторні захворювання. У довакцинальну еру натуральна віспа, дифтерія, кір та інші інфекційні хвороби були причиною вкрай високої смертності, особливо серед дитячого населення. Після створення та масового застосування вакцин проти цих небезпечних хвороб епідемії або припинилися, або набули мінімального масштабу, а натуральна віспа навіть була повністю ліквідована в світі. Останній її осередок у 70-х роках минулого століття – ​Індія....