Новый взгляд на основы неотложной помощи и результаты последних исследований в области сердечно-сосудистой патологии

27.03.2015

13-17 ноября 2010 года в Чикаго прошла итоговая конференция Американской ассоциации сердца (АНА) с участием более 23 500 человек. На научных сессиях было представлено 1592 устных и 2103 постерных доклада включая результаты 16 многоцентровых международных клинических исследований.

В процессе работы конференции были обсуждены и приняты новые подробные рекомендации по сердечно-легочной реанимации и неотложной кардиологической помощи (2010 AHA Guidelines for CRP and ECC). Этот подробный документ включил 17 разделов, из которых особое внимание привлекают новые и расширенные разделы, посвященные этическим вопросам, лечению и ведению больных после успешной реанимации, образованию врачей, внедрению рекомендаций и созданию специализированных команд, а также совместный с рекомендациями Американского Красного Креста раздел по оказанию первой медицинской помощи. Не менее значимыми являются и остальные специализированные разделы, отражающие основы оказания медицинской помощи взрослым, детям и новорожденным в специальных ситуациях, в том числе при остром коронарном синдроме (ОКС) и инсульте. Важность знания новых положений, учитывая успешный опыт неотложной помощи в США и начатую сейчас реорганизацию неотложной помощи в Украине, трудно переоценить.

Основные изменения и дополнения в концепции реанимационных мероприятий

Современной реанимационной помощи в ушедшем году исполнилось 50 лет. В 1960 г. Kouwenhoven, Knickerbocker, Jude впервые доложили результаты успешной реанимации 14 человек. За прошедшее время многое изменилось, появилось много новой аппаратуры, но, учитывая жизненную важность каждой минуты в критических ситуациях, все также актуальной остается максимально быстрое оказание помощи окружающими. Необходимо помнить о значении всех составляющих выздоровления от момента успешной реанимации до реабилитации и выписки из клиники. Нынешние рекомендации АНА по сердечно-легочной реанимации и неотложной кардиологической помощи готовились 356 экспертами из 29 стран в течение 36 месяцев. В их основу легли 411 обзоров данных доказательной медицины по 277 общим и специализированным вопросам реанимации и неотложной помощи.

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

15.04.2024 Неврологія Діагностика та лікування когнітивних розладів

Проблема когнітивних розладів є однією з найважливіших у сучасній клінічній медицині. Це зумовлено не тільки збільшенням частки людей старшого віку серед населення, а й посиленням ролі стресу та інших патогенетичних чинників. У березні відбувся семінар «Академія сімейного лікаря. Біль в грудній клітині. Алгоритм дій сімейного лікаря та перенаправлення до профільного спеціаліста», у якому прийняли участь провідні вітчизняні науковці і фахівці різних галузей. У рамках заходу професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії Міністерства оборони України, кандидат медичних наук Мар’яна Миколаївна Селюк представила доповідь «Війна та когнітивні порушення. Причина чи наслідок? Як вирішити проблему?». Подаємо огляд цієї доповіді у форматі «запитання – ​відповідь»....

15.04.2024 Онкологія та гематологія Сучасні підходи до лікування гострої лімфобластної лейкемії у дітей і дорослих

Гостра лімфобластна лейкемія (ГЛЛ) є найпоширенішим онкогематологічним захворюванням у дітей і складає значну частку серед лейкемій у дорослих. Незважаючи на значні успіхи в лікуванні ГЛЛ у дітей, де рівень виліковності сягає 90%, результати терапії у дорослих залишаються незадовільними. У рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «Діагностика та лікування гематологічних захворювань: підведення підсумків 2023 року» (15-16 грудня 2023 року) проведено секцію, присвячену ГЛЛ....

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...