Препараты для снижения артериального давления: существует ли эффект класса?

27.03.2015

В современных руководствах по лечению артериальной гипертензии (АГ) в разделах, касающихся медикаментозной терапии, приведены рекомендации по назначению основных классов антигипертензивных препаратов. У разных категорий пациентов рекомендуется отдавать предпочтение тому или иному классу, что предполагает существование такого понятия, как «эффект класса».

Несомненно, это удобно и для фармкомпаний, которым легче создать «еще один сартан» (диуретик, блокатор кальциевых каналов…), и для научных сообществ, рекомендации которых по назначению даже основных классов антигипертензивных препаратов занимают несколько сотен страниц, и, конечно же, для врачей, которым легче оперировать пятью классами, а не пятьюдесятью препаратами.

Однако польза от такого объединения для вышеуказанных субъектов лечебного процесса является весьма сомнительной, так как «проигрывает» пациент, а значит, и общество в целом. Причина этого очевидна и проста одновременно: каждая молекула уникальна и, следовательно, различные молекулы по-разному действуют на организм человека.

О неправомочности такого понятия, как эффект класса, относительно антигипертензивных препаратов читателям «ЗУ» рассказывает известный ученый из Швеции, профессор Бьорн Дахлов.

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....