Ванкомицин в терапии инфекционных осложнений у больных хирургических и ортопедо-травматологических отделений

27.03.2015

По данным литературы, частота послеоперационных инфекционных осложнений варьирует в пределах 2-10%, однако некоторые авторы отмечают, что этот показатель в ряде клиник может достигать 30% (Б.С. Брискин, 2000).

Чаще всего отмечаются так называемые инфекции в области хирургического вмешательства (ИОХВ), то есть любые клинически распознаваемые инфекции, поражающие органы и ткани организма человека, затронутые в ходе хирургической операции, и возникающие именно в связи с хирургическим вмешательством (классифицируются по локализации инфекционного процесса как поверхностные, глубокие и инфекции органа/полости).

Кроме того, у пациентов, перенесших серьезные оперативные вмешательства или тяжелые травмы, может развиться нозокомиальная, в частности ИВЛ-ассоциированная, пневмония. У части больных хирургического и ортопедо-травматологического профиля могут иметь место и катетерассоциированные инфекции.

Развитие инфекционных осложнений существенно отягощает течение основного заболевания или послеоперационного периода, увеличивает время пребывания больного в стационаре, иногда требует проведения повторной операции, повышает стоимость лечения, негативно сказывается на сроках восстановления трудоспособности оперированных больных, нередко приводит к летальному исходу.

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

26.07.2021 Педіатрія Профіль безпеки та переносимості біластину при хронічній кропив’янці у дітей

Хронічна кропив’янка (ХК) – захворювання, що вкрай негативно впливає на якість життя та щоденну діяльність дітей, погіршуючи сон та знижуючи продуктивність навчання у школі. Враховуючи тривалість лікування, хороша переносимість фармакологічних засобів має неабияке значення для досягнення успішного контролю симптомів захворювання та високої комплаєнтності лікування....

26.07.2021 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Гелевий чи рідинний антибактеріальний препарат для місцевого лікування хірургічної інфекції: який обрати?

Правильне ведення хірургічних ран важливе для досягнення їх загоєння, уникнення ускладнень. У статті представлено сучасні особливості лікування ран, зокрема тих, що складно загоюються, а також розглянуто доцільність вибору гелевого або рідинного антисептика. ...

26.07.2021 Педіатрія Сучасні виклики вакцинації

4-6 червня 2021 р. в онлайн-форматі відбулася масштабна подія «PRIME Pediatrics 2021. III Конгрес Української академії педіатричних спеціальностей»....

26.07.2021 Педіатрія Значення скринінгових програм та раннього початку патогенетичної терапії в забезпеченні кращого прогнозу для пацієнтів зі спінальною м’язовою атрофією

Спінальна м’язова атрофія (СМА) – це рідкісне (орфанне) захворювання, пов’язане з дегенерацією мотонейронів переднього рогу спинного мозку, що призводить до атрофії та слабкості м’язів тулуба і кінцівок. На жаль, сьогодні скринінг СМА не проводиться у багатьох країнах світу, що зумовлює відтермінування початку патогенетичного лікування і зростання ризику інвалідизації та ранньої смертності серед новонароджених і дітей раннього віку. ...