Роль и место Акупана в мультимодальной аналгезии раннего периоперационного периода

27.03.2015

Несмотря на многообразие современных обезболивающих препаратов с различным механизмом действия, вопрос адекватного периоперационного обезболивания по-прежнему остается актуальным [1, 4]. Это связано с тем, что выраженный болевой синдром не только отрицательно влияет на субъективные ощущения пациента, но и является важным звеном патогенетических механизмов развития и прогрессирования основного заболевания [2, 3, 5, 7].

Недостаточное обезболивание в раннем послеоперационном периоде приводит к развитию процессов дезадаптации, в первую очередь на центральном уровне, гипоталамо-гипофизарной дисфункции, усилению нарушения ноцицептивной системы, снижению порога болевой чувствительности и, соответственно, последующему усилению ощущения боли даже при наличии подпороговых раздражителей [2, 8, 9, 11].

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

26.07.2021 Педіатрія Профіль безпеки та переносимості біластину при хронічній кропив’янці у дітей

Хронічна кропив’янка (ХК) – захворювання, що вкрай негативно впливає на якість життя та щоденну діяльність дітей, погіршуючи сон та знижуючи продуктивність навчання у школі. Враховуючи тривалість лікування, хороша переносимість фармакологічних засобів має неабияке значення для досягнення успішного контролю симптомів захворювання та високої комплаєнтності лікування....

26.07.2021 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Гелевий чи рідинний антибактеріальний препарат для місцевого лікування хірургічної інфекції: який обрати?

Правильне ведення хірургічних ран важливе для досягнення їх загоєння, уникнення ускладнень. У статті представлено сучасні особливості лікування ран, зокрема тих, що складно загоюються, а також розглянуто доцільність вибору гелевого або рідинного антисептика. ...

26.07.2021 Педіатрія Сучасні виклики вакцинації

4-6 червня 2021 р. в онлайн-форматі відбулася масштабна подія «PRIME Pediatrics 2021. III Конгрес Української академії педіатричних спеціальностей»....

26.07.2021 Педіатрія Значення скринінгових програм та раннього початку патогенетичної терапії в забезпеченні кращого прогнозу для пацієнтів зі спінальною м’язовою атрофією

Спінальна м’язова атрофія (СМА) – це рідкісне (орфанне) захворювання, пов’язане з дегенерацією мотонейронів переднього рогу спинного мозку, що призводить до атрофії та слабкості м’язів тулуба і кінцівок. На жаль, сьогодні скринінг СМА не проводиться у багатьох країнах світу, що зумовлює відтермінування початку патогенетичного лікування і зростання ризику інвалідизації та ранньої смертності серед новонароджених і дітей раннього віку. ...