Проблема скрининга колоректального рака в Украине

27.03.2015

Согласно данным эпидемиологических исследований в последние десятилетия в большинстве цивилизованных стран мира отмечается катастрофическое увеличение показателей заболеваемости населения колоректальным раком (КРР). Ежегодно в мире регистрируется до 1 млн таких больных, из них в течение года умирает до 500 тыс. человек. Сегодня в большинстве стран Европы, Азии и в США КРР занимает первое место среди злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта является второй по частоте встречаемости злокачественной опухолью у мужчин (после бронхолегочного рака) и третьей – у женщин (после бронхолегочного рака и рака молочной железы). В структуре смертности КРР занимает второе место среди злокачественных опухолей всех локализаций.

На III съезде колопроктологов Украины и II съезде колопроктологов стран СНГ, которые состоялись 18-20 мая 2011 года в г. Одессе, с участием ведущих специалистов-колопроктологов из стран Центральной и Восточной Европы проблеме КРР было посвящено около 30 докладов. Также был проведен круглый стол, в котором приняли участие ведущие колопроктологи мира, что еще раз подтверждает значимость и актуальность данной патологии. Несвоевременное выявление КРР приводит к существенному снижению выживаемости пациентов, поэтому требует внедрения адекватных скрининговых программ этого заболевания.

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

26.07.2021 Педіатрія Профіль безпеки та переносимості біластину при хронічній кропив’янці у дітей

Хронічна кропив’янка (ХК) – захворювання, що вкрай негативно впливає на якість життя та щоденну діяльність дітей, погіршуючи сон та знижуючи продуктивність навчання у школі. Враховуючи тривалість лікування, хороша переносимість фармакологічних засобів має неабияке значення для досягнення успішного контролю симптомів захворювання та високої комплаєнтності лікування....

26.07.2021 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Гелевий чи рідинний антибактеріальний препарат для місцевого лікування хірургічної інфекції: який обрати?

Правильне ведення хірургічних ран важливе для досягнення їх загоєння, уникнення ускладнень. У статті представлено сучасні особливості лікування ран, зокрема тих, що складно загоюються, а також розглянуто доцільність вибору гелевого або рідинного антисептика. ...

26.07.2021 Педіатрія Сучасні виклики вакцинації

4-6 червня 2021 р. в онлайн-форматі відбулася масштабна подія «PRIME Pediatrics 2021. III Конгрес Української академії педіатричних спеціальностей»....

26.07.2021 Педіатрія Значення скринінгових програм та раннього початку патогенетичної терапії в забезпеченні кращого прогнозу для пацієнтів зі спінальною м’язовою атрофією

Спінальна м’язова атрофія (СМА) – це рідкісне (орфанне) захворювання, пов’язане з дегенерацією мотонейронів переднього рогу спинного мозку, що призводить до атрофії та слабкості м’язів тулуба і кінцівок. На жаль, сьогодні скринінг СМА не проводиться у багатьох країнах світу, що зумовлює відтермінування початку патогенетичного лікування і зростання ризику інвалідизації та ранньої смертності серед новонароджених і дітей раннього віку. ...