Электротравма

27.03.2015

В структуре ожогового травматизма электротермическим поражениям уделяют все большее внимание. Постоянное увеличение количества источников электроэнергии в производственной сфере, повышение комфортности бытовых условий путем использования энергоемкой бытовой техники неизбежно обусловливает возникновение травматических повреждений, связанных с использованием электрической энергии.

В настоящее время частота травм, вызванных электрическим током, занимает до 3% от всей ожоговой травмы в странах СНГ и, несмотря на столь низкий удельный вес в структуре травматизма, нередко является причиной инвалидности пострадавших, а в самых тяжелых случаях – смерти.

Специфичность и многофакторность воздействия электрического тока на организм, особенности развития повреждений при электротравме определили необходимость систематизировать нарушения, возникающие в организме пострадавшего, и разработать комплекс мероприятий, направленных на оказание адекватной медицинской помощи на всех этапах медицинской эвакуации, для повышения эффективности оказания медицинской помощи пострадавшим от электротравмы и снижения количества неблагоприятных исходов лечения у пациентов с электропоражением.

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

26.07.2021 Педіатрія Профіль безпеки та переносимості біластину при хронічній кропив’янці у дітей

Хронічна кропив’янка (ХК) – захворювання, що вкрай негативно впливає на якість життя та щоденну діяльність дітей, погіршуючи сон та знижуючи продуктивність навчання у школі. Враховуючи тривалість лікування, хороша переносимість фармакологічних засобів має неабияке значення для досягнення успішного контролю симптомів захворювання та високої комплаєнтності лікування....

26.07.2021 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Гелевий чи рідинний антибактеріальний препарат для місцевого лікування хірургічної інфекції: який обрати?

Правильне ведення хірургічних ран важливе для досягнення їх загоєння, уникнення ускладнень. У статті представлено сучасні особливості лікування ран, зокрема тих, що складно загоюються, а також розглянуто доцільність вибору гелевого або рідинного антисептика. ...

26.07.2021 Педіатрія Сучасні виклики вакцинації

4-6 червня 2021 р. в онлайн-форматі відбулася масштабна подія «PRIME Pediatrics 2021. III Конгрес Української академії педіатричних спеціальностей»....

26.07.2021 Педіатрія Значення скринінгових програм та раннього початку патогенетичної терапії в забезпеченні кращого прогнозу для пацієнтів зі спінальною м’язовою атрофією

Спінальна м’язова атрофія (СМА) – це рідкісне (орфанне) захворювання, пов’язане з дегенерацією мотонейронів переднього рогу спинного мозку, що призводить до атрофії та слабкості м’язів тулуба і кінцівок. На жаль, сьогодні скринінг СМА не проводиться у багатьох країнах світу, що зумовлює відтермінування початку патогенетичного лікування і зростання ризику інвалідизації та ранньої смертності серед новонароджених і дітей раннього віку. ...