Электротравма

27.03.2015

В структуре ожогового травматизма электротермическим поражениям уделяют все большее внимание. Постоянное увеличение количества источников электроэнергии в производственной сфере, повышение комфортности бытовых условий путем использования энергоемкой бытовой техники неизбежно обусловливает возникновение травматических повреждений, связанных с использованием электрической энергии.

В настоящее время частота травм, вызванных электрическим током, занимает до 3% от всей ожоговой травмы в странах СНГ и, несмотря на столь низкий удельный вес в структуре травматизма, нередко является причиной инвалидности пострадавших, а в самых тяжелых случаях – смерти.

Специфичность и многофакторность воздействия электрического тока на организм, особенности развития повреждений при электротравме определили необходимость систематизировать нарушения, возникающие в организме пострадавшего, и разработать комплекс мероприятий, направленных на оказание адекватной медицинской помощи на всех этапах медицинской эвакуации, для повышения эффективности оказания медицинской помощи пострадавшим от электротравмы и снижения количества неблагоприятных исходов лечения у пациентов с электропоражением.

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

24.10.2021 Гастроентерологія Ефективність і перспективи застосування трансплантації фекальної мікробіоти при синдромі подразненого кишечнику

Синдром подразненого кишечнику (СПК) – хронічне захворювання, що уражає у середньому близько 10-12% населення світу, найбільш поширене на півдні Америки та найменше – у Південно-Східній Азії. СПК є доброякісним функціональним розладом, який не пов’язаний зі збільшенням смертності і не трансформується у серйозне захворювання, однак значно знижує якість життя пацієнтів....

24.10.2021 Гастроентерологія Онкологія та гематологія Передракові ураження, рак і спадкові синдроми раку шлунка

На рак шлунка припадає близько 6% онкологічних захворювань у всьому світі, він є п’ятою за частотою злоякісною пухлиною і третьою провідною причиною смерті, пов’язаної з раком. Незважаючи на те що протягом останніх 15 років спостерігається стійке зниження рівня захворюваності та смертності від раку шлунка внаслідок зменшення поширеності Helicobacter pylori та покращення дієтичних звичок, абсолютна частота захворюваності продовжує зростати через старіння населення світу....

24.10.2021 Гастроентерологія Коморбідний пацієнт із хронічним панкреатитом

У статті розглянуті патогенетичні механізми виникнення дуоденогастрального рефлюксу (ДГР), дуоденогастроезофагеального рефлюксу (ДГЕР), їх ролі у виникненні жовчного рефлюкс-гастриту, рефлюкс-езофагіту. Принциповими засадами формування жовчного рефлюксу є неспроможність сфінктерного апарату, антродуоденальна дисмоторика, ліквідація природного антирефлюксного бар’єру. Факторами ризику розвитку первинного ДГР вважають дисфункцію жовчного міхура і дуоденальну дисмоторику....

24.10.2021 Гастроентерологія «Гастротандем 2021»: міждисциплінарний підхід до актуальних питань гастроентерології

Захворювання шлунково-кишкового тракту (ШКТ) значною мірою коморбідні та часто супроводжуються супутньою патологією. Тому в цих випадках їх діагностика та лікування повинні базуватися на міждисциплінарному підході із залученням фахівців декількох спеціальностей. Саме такий підхід був детально розглянутий під час науково-практичної конференції «Гастротандем 2021. На стику дисциплін», яка проходила з 30 червня по 2 липня 2021 року в Одесі. Захід відбувся за підтримки Міжнародної асоціації медицини та Одеського відділення Української гастроентерологічної асоціації. ...