Периоперационная аналгезия при абдоминальных операциях

27.03.2015

Анестезиология в настоящее время все чаще рассматривается как периоперационная медицина, что предполагает рассматривать интраоперационное обезболивание в неразрывной связи с предоперационной подготовкой и послеоперационным ведением больных. Сегодня это единственная возможность обеспечения реальной преемственности лечебных мероприятий, оптимизации взаимодействия служб, снижения анестезиологического и хирургического периоперационного риска, улучшения ближайших и отдаленных исходов операций.

Немаловажным является время начала аналгезии, выбор ее метода, способа введения препаратов и т.д. Планирование обезболивания должно осуществляться на момент предоперационного осмотра пациентов. В настоящее время качеству периоперационной аналгезии уделяется большее внимание среди других аспектов периоперационного ведения больных. Следует отметить, что хирургические аспекты (техника операции, использование диатермокоагуляции и т.д.) непосредственно влияют на интенсивность послеоперационной боли, следовательно, качество ее устранения зависит от совместных усилий операционной бригады.

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

25.07.2021 Онкологія та гематологія Якість життя онкологічного хворого як важливий критерій прийняття клінічних рішень

Нирковоклітинний рак (НКР) є найпоширенішою формою злоякісних новоутворень цього органа у всьому світі, він становить майже 4% усіх солідних пухлин. Щороку у світі виявляють близько 300 тис. нових випадків НКР, а 160 тис. осіб помирають від нього (R.L. Siegel et al., 2020; U. Capitanio et al., 2016). ...

25.07.2021 Онкологія та гематологія Патофізіологія системи гемостазу

За підтримки компанії NovoNordisk цієї весни стартував освітній проєкт для лікарів-гематологів «Сучасні алгоритми діагностики та лікування кровотеч в лікарський практиці». ...

25.07.2021 Дерматологія Онкологія та гематологія Таргетна терапія меланоми шкіри: можливості, перспективи та практичний досвід

28-29 травня відбулася ІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання дерматоонкології». У рамках сателітного симпозіуму компанії Novartis було розглянуто сучасні можливості, перспективи та практичний досвід застосування таргетної терапії при меланомі шкіри....

25.07.2021 Онкологія та гематологія Стратегія вибору антимікотичних засобів для профілактики та лікування грибкових інфекцій у пацієнтів онкогематологічного профілю

За відсутності інноваційних препаратів для лікування пацієнтів онкогематологічного профілю одним із способів підвищення його ефективності є інтенсифікація режимів хіміотерапії. Це призводить до підвищення частоти токсичних ускладнень і приєднання інвазивних грибкових інфекцій (ІГІ)....