Залізодефіцитні анемії у дітей: причини, діагностика, лікування, профілактика

27.03.2015

Залізодефіцитні стани (ЗДС) навіть у ХХІ ст. залишаються надзвичайно актуальною проблемою для системи охорони здоров’я у зв’язку з високою поширеністю, особливо серед дітей раннього віку, підлітків, жінок, людей похилого віку. В Україні поширеність ЗДС серед дітей і підлітків не має тенденції до зниження, а офіційні статистичні дані значно відрізняються в різних областях. Це може бути зумовлене недостатнім оснащенням біохімічних лабораторій, застарілими поняттями про запаси заліза в організмі, методами їх оцінки, відсутністю уніфікованих критеріїв для верифікації ЗДС. Лікаріпедіатри недостатньо інформовані про тяжкі та досить трагічні наслідки для дітей і підлітків тривалого дефіциту заліза (ДЗ).

До того ж у нашій країні є об’єктивні соціально-економічні причини, які негативно відображаються на матеріальному стані населення, що призводить до погіршення кількісного і якісного раціону харчування більшості сімей. В основному саме з аліментарним фактором пов’язують розвиток ДЗ у грудних дітей, а у підлітків – з пубертатним стрибком, на тлі якого у дівчаток відбувається становлення менструальної функції, а у хлопчиків – швидке збільшення маси м’язів. ДЗ робить непомітний, іноді непоправний внесок у порушення здоров’я дітей, підлітків і дорослих, знижує якість життя.

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

19.06.2024 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сітчасті імплантати для пахвинної герніопластики та способи їх фіксації

У статті представлено особливості будови, класифікацію та принципи застосування сітчастих імплантатів для пахвинної герніопластики, а також описано пристрої та способи їх фіксації при відкритих і лапароскопічних операціях...

19.06.2024 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сучасні можливості періопераційного супроводу в хірургії судинних патологій

У травні відбулася науково-практична конференція «Мультидисциплінарний підхід у лікуванні хірургічного хворого – ​вимоги часу», під час якої провідні спеціалісти різних галузей хірургічної практики обговорили актуальні проблеми сучасної хірургії та розглянули способи їх вирішення. У доповіді «Сучасні можливості періопераційного супроводу в хірургії судинних патологій» професор кафедри хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук Сергій Іванович Саволюк висвітлив проблему хронічної венозної недостатності та синдрому діабетичної стопи і представив патогенетично обґрунтовані методи менеджменту цих патологій у пері- та післяопераційному періодах...

19.06.2024 Інфекційні захворювання Хірургія, ортопедія та анестезіологія Стратегії вибору антибактеріальних препаратів для лікування інфекцій шкіри та м’яких тканин

Восени минулого року в рамках семінару «Академія хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії від А до Я: Хірургічні аспекти лікування гострого панкреатиту та його ускладнень. Анестезія у пацієнтів високого ризику» відбулася сателітна сесія, присвячена ефективним стратегіям антибіотикотерапії хірургічної інфекції шкіри, м’яких тканин і кісток. У своїй доповіді доцент кафедри загальної хірургії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, кандидат медичних наук Всеволод Васильович Ващук висвітлив сучасні класифікації інфекцій шкіри та м’яких тканин (ІШМТ), ключові принципи контролю джерела інфекції, а також актуальні рекомендації щодо лікування синдрому діабетичної стопи (СДС)...

19.06.2024 Урологія та андрологія Хірургія, ортопедія та анестезіологія Цефтазидим/авібактам у порівнянні з поліміксинами при лікуванні пацієнтів з інфекціями, спричиненими карбапенем-резистентними Enterobacteriaceae

Карбапенем-резистентні Enterobacteriaceae (carbapenem-resistant Enterobacteriaceae, CRE) становлять значну загрозу для здоров’я людини, а інфекції, спричинені CRE, є тягарем для системи охорони здоров’я в цілому. Метою цього дослідження було порівняння ефективності та безпеки застосування цефтазидиму/авібактаму (CAZ-AVI) та поліміксину в лікуванні інфекцій, зумовлених CRE. У хворих, які отримували CAZ-AVI, відмічена значно нижча 30-денна смертність, вищий клінічний коефіцієнт виліковування та більший рівень мікробної елімінації порівняно з терапією поліміксинами. Рівень смертності серед пацієнтів з інфекцією кровотоку, якім призначали CAZ-AVI, був значно нижчим порівняно з тими, хто отримував терапію поліміксином. Результати дослідження свідчать про те, що CAZ-AVI може бути кращим варіантом для лікування інфекцій CRE порівняно з поліміксином завдяки вищій клінічній ефективності...