Больше, чем эффективный контроль артериального давления: новая парадигма в защите органов-мишеней

27.03.2015

Кардиоваскулярная протекция: фибрилляция предсердий

Подавление РАС с помощью БРА или ИАПФ позволяет предотвращать новые случаи и рецидивы фибрилляции предсердий (ФП) в различных популяциях больных. В исследовании LIFE у пациентов без ФП в анамнезе лосартан уменьшал частоту новых случаев ФП. У пациентов с АГ, нуждающихся в антиаритмической терапии, ирбесартан в комбинации с амиодароном снижал риск рецидива ФП.

В проведенном нами исследовании у пациентов с АГ, не требовавших антиаритмической терапии, телмисартан по сравнению карведилолом уменьшал частоту рецидивов ФП. Так, ФП выявлялась у 14,2% (10/70) пациентов группы телмисартана и у 37% (23/62) больных группы карведилола (р<0,003). Кроме того, лечение телмисартаном отсрочивало рецидив ФП по сравнению с приемом карведилола.

Недавно полученные результаты исследования ACTIVE-I с ирбесартаном, в котором участвовали пациенты с ФП и как минимум с одним дополнительным фактором риска, показали отсутствие влияния препарата на первичную конечную точку, включавшую кардиоваскулярную смерть, инсульт и ИМ. Тем не менее ирбесартан уменьшал риск госпитализаций вследствие СН – частого осложнения ФП – на 14% (р=0,018).

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

17.09.2023 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сучасні стратегії раціональної анестезії/аналгезії у торако-абдомінальній хірургії

У статті розглянуто ключові моменти раціональної анестезії/аналгезії при проведенні торако-абдомінальних операцій із приводу онкологічних захворювань, а також особливості застосування окремих знеболювальних засобів, у тому числі наркотичних і ненаркотичних анальгетиків, зокрема їхній вплив на післяопераційні результати. Ключові слова: післяопераційний біль, мультимодальна аналгезія, онкологічні захворювання, торако-абдомінальна хірургія, нестероїдні протизапальні препарати, декскетопрофен, Дексалгін®, парацетамол. ...

17.09.2023 Терапія та сімейна медицина Бойова травма. Апарати зовнішньої фіксації в системі лікування поранених із вогнепальними переломами

10 червня на базі Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ) було проведено практично-орієнтований навчальний курс «Бойова травма. Апарати зовнішньої фіксації в системі лікування поранених із вогнепальними переломами». Формат заходу був змішаним, що дозволило присутнім учасникам пройти майстер-клас за участю висококваліфікованих фахівців. У вступному слові модератор заходу – ​завідувач кафедри травматології та ортопедії НМУ ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор Олександр Анатолійович Бур’янов наголосив на важливості в умовах війни розуміти доцільність використання апаратів зовнішньої фіксації (АЗФ). Зокрема, вкрай важливим є володіння навичками встановлення АЗФ на різні сегменти тіла, враховуючи анатомічні особливості пораненого. ...

17.09.2023 Терапія та сімейна медицина Бойова травма грудної клітки та її наслідки

Епідемія вогнепальних поранень (ВП) і травм внаслідок війни з росією продовжує зростати, а знання про ВП стають все актуальнішими. Досвід лікування ВП переважно був отриманий у ході великих війн XX ст. [1-3], проте у XXІ ст. військові конфлікти в Іраку та Афганістані призвели до формування нової моделі поранень серед ­бойових втрат. ...

17.09.2023 Терапія та сімейна медицина Високі дозування карбапенемів у ВІТ: керуємося інструкцією чи фармакокінетикою/фармакодинамікою?

Антибактеріальні препарати є одними з найбільш застосовуваних у відділенні інтенсивної терапії (ВІТ). Водночас проблема антибіотикорезистентності вийшла за межі суто медичної й має велике соціально-економічне значення, адже захворювання, спричинені резистентними штамами патогенів, мають більш тяжкий перебіг, збільшують тривалість перебування пацієнтів у стаціонарі, потребують застосування комбінованої антибіотикотерапії з викорис­танням резервних препаратів. Шляхи вирішення проблеми були розглянуті на Британо-Українському симпозіумі (БУС‑15) «Анестезіологія та інтенсивна терапія – ​сьогодення і перспективи розвитку» (до 100-річчя від дня народження А.І. Тріщинського), який відбувся у змішаному форматі 19-21 травня. ...