Оперативно о главном

27.03.2015

Со 2 по 5 апреля в г. Новый Орлеан (США) проходила 60-я ежегодная конференция Американской коллегии кардиологии (ACC-2011). Организованная в 1949 г. эта некоммерческая медицинская организация сегодня объединяет более 39 тыс. кардиологов и других медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

На мероприятии были представлены результаты последних исследований в области кардиологии. В частности, американские ученые (Dhanunjaya Lakkireddy et al.) показали, что занятия йогой могут сократить эпизоды фибрилляции предсердий у пациентов с пароксизмальной формой заболевания.

В рамках проведенного исследования показано, что у пациентов, регулярно занимающихся йогой (2 раза в неделю по 60 мин), имело место уменьшение эпизодов фибрилляции предсердий на 45% (в среднем до 2,1 эпизода в течение 3 мес) по сравнению с соответствующим показателем у пациентов, которые выполняли другие виды физических упражнений (в среднем 3,8 эпизода в течение 3 мес; р<0,001). Кроме того, занятия йогой позволили значительно улучшить качество жизни, уменьшить выраженность депрессии и тревоги у пациентов с пароксизмальной фибрилляцией предсердий.

Следующее заседание АСС пройдет в марте 2012 г. в г. Чикаго (США).

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

15.04.2024 Неврологія Діагностика та лікування когнітивних розладів

Проблема когнітивних розладів є однією з найважливіших у сучасній клінічній медицині. Це зумовлено не тільки збільшенням частки людей старшого віку серед населення, а й посиленням ролі стресу та інших патогенетичних чинників. У березні відбувся семінар «Академія сімейного лікаря. Біль в грудній клітині. Алгоритм дій сімейного лікаря та перенаправлення до профільного спеціаліста», у якому прийняли участь провідні вітчизняні науковці і фахівці різних галузей. У рамках заходу професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії Міністерства оборони України, кандидат медичних наук Мар’яна Миколаївна Селюк представила доповідь «Війна та когнітивні порушення. Причина чи наслідок? Як вирішити проблему?». Подаємо огляд цієї доповіді у форматі «запитання – ​відповідь»....

15.04.2024 Онкологія та гематологія Сучасні підходи до лікування гострої лімфобластної лейкемії у дітей і дорослих

Гостра лімфобластна лейкемія (ГЛЛ) є найпоширенішим онкогематологічним захворюванням у дітей і складає значну частку серед лейкемій у дорослих. Незважаючи на значні успіхи в лікуванні ГЛЛ у дітей, де рівень виліковності сягає 90%, результати терапії у дорослих залишаються незадовільними. У рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «Діагностика та лікування гематологічних захворювань: підведення підсумків 2023 року» (15-16 грудня 2023 року) проведено секцію, присвячену ГЛЛ....

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...