Беродуал® Н в лечении обострений бронхиальной астмы и ХОЗЛ: два пути к одной цели

27.03.2015

Основными классами препаратов, использующихся в лечении БА, являются глюкокортикостероиды (в ингаляционной и пероральной формах), кромоны, агонисты b2-адренорецепторов пролонгированного действия, ксантины, антигистаминные препараты (для системного применения); для купирования приступов используют агонисты b2-адренорецепторов короткого действия, антихолинергические средства, ксантины, симпатомиметики, комбинированные препараты (ипратропия гидробромид/сальбутамол, ипратропия бромид/фенотерола гидробромид, фенотерола гидробромид/динатрия кромогликат, натрия кромогликат/сальбутамол).

Широкое признание в терапевтической и пульмонологической практике получила комбинация ипратропия (антихолинергического препарата короткого действия) и фенотерола (агониста b2-адренорецепторов короткого действия), которая значительно превосходит по эффективности и безопасности не оправдавшую ожидания специалистов комбинацию сальбутамол/ипратропий. В настоящее время фиксированная комбинация ипратропий/фенотерол (на фармацевтическом рынке представлена препаратом Беродуал® Н в 2 формах выпуска – дозированного аэрозольного ингалятора и раствора для небулайзерной терапии, – производимым немецкой компанией Boehringer Ingelheim) внесена в международные рекомендации по ведению пациентов с БА и ХОЗЛ.

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

23.04.2024 Кардіологія Ревматологія Терапія та сімейна медицина Застосування препаратів кальцію і кальцифікація судин: чи є зв’язок?

Як відомо, кальцій бере участь у низці життєво важливих функцій. Хоча більшість досліджень добавок кальцію фокусувалися переважно на стані кісткової тканини та профілактиці остеопорозу, сприятливий вплив цього мінералу є значно ширшим і включає протидію артеріальній гіпертензії (передусім у осіб молодого віку, вагітних та потомства матерів, які приймали достатню кількість кальцію під час вагітності), профілактику колоректальних аденом, зниження вмісту холестерину тощо (Cormick G., Belizan J.M., 2019)....

23.04.2024 Ревматологія Терапія та сімейна медицина Погляди на терапію глюкокортикоїдами в ревматології: епоха конвергенції

Після десятиліть, а часом і запеклих суперечок про переваги та недоліки застосування глюкокортикоїдів (ГК) досягнута певна конвергенція. Сучасні рекомендації лікування таких захворювань, як ревматоїдний артрит (РА), ревматична поліміалгія (РПМ) та васкуліт великих судин відображають поточний стан консенсусу терапії ГК. Однак залишаються відкритими питання щодо можливості тривалого лікування дуже низькими дозами ГК у пацієнтів із РА, а також успішності пошуку інноваційних ГК (лігандів ГК-рецепторів) із покращеним співвідношенням користь/ризик....

23.04.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Інгібітори лейкотрієнових рецепторів у лікуванні бронхіальної астми та інших алергічних захворювань

Серед препаратів, які мають велику доказову базу щодо лікування пацієнтів із захворюваннями дихальних шляхів з алергічним компонентом, особливий інтерес становлять антагоністи лейкотрієнових рецепторів (АЛТР). Ці препарати мають хорошу переносимість у дорослих та дітей, а також, на відміну від інгаляційних кортикостероїдів (ІКС), характеризуються високим комплаєнсом, тому посідають чільне місце в лікуванні пацієнтів із респіраторною патологією. У лютому відбувся міждисциплінарний конгрес із міжнародною участю «Життя без алергії International» за участю провідних вітчизняних міжнародних експертів. Слово мав президент Асоціації алергологів України, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук Сергій Вікторович Зайков із доповіддю «Місце АЛТР у лікуванні пацієнтів із респіраторною патологією». ...

23.04.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Алгоритм діагностики та лікування пацієнта з алергічним ринітом

Розбір клінічного випадку...