Оперативно о главном

27.03.2015

С 20 по 22 января в г. Сан-Франциско (США) проходил конгресс Американского общества клинической онкологии по проблемам рака органов желудочно-кишечного тракта (ASCO-GI), на котором были представлены результаты исследований основных химиопрепаратов, используемых при наиболее часто встречающихся и плохо поддающихся лечению злокачественных опухолях.

В этом году большое внимание уделялось проблеме терапии гастроинтестинальных стромальных опухолей (GIST) – наиболее часто диагностируемых новообразований органов желудочно-кишечного тракта. Известно, что для лечения пациентов с GIST на поздних стадиях, как правило, используют таргетные препараты. Первая линия лечения иматинибом (Гливеком) эффективна у 50-60% больных, при этом медиана выживаемости без прогрессии (ВБП) составляет 24 мес.

При резистентности или непереносимости иматиниба используют сунитиниб (Сутент); на фоне такой терапии можно достичь ответа еще у 7%, а медиана ВБП таких пациентов, как правило, не превышает 6,2 мес. Если же оба препарата оказались неэффективными, терапевтические возможности для больных GIST значительно ограничиваются. Одной из альтернатив у пациентов, не отвечающих на терапию препаратами первой и второй линии, стало лечение мультикиназным ингибитором сорафенибом (Нексаваром).

Американские ученые (Nicholas Campbell et al.) показали, что прием данного препарата позволяет достичь контроля заболевания у 2/3 пациентов с GIST, которые не отвечают на терапию второй и третьей линии. 17% больных, ранее получавших лечение иматинибом, и 13% пациентов, не отвечавших на терапию иматинибом и сунитинибом, имели частичный терапевтический ответ. Медиана ВБП таких больных составила 5,2 мес, общей выживаемости – 11,6 мес.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

21.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Лікування туберкульозу в Програмі медичних гарантій

24 березня – ​Всесвітній день боротьби з туберкульозом. За даними Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ), у 2023 році в Україні 98 773 пацієнти мали встановлений діагноз туберкульозу (ТБ), 22 379 пацієнтам діагноз ТБ було встановлено вперше. ...

21.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Медицина України та світу: основи, реалії та стратегічні перспективи

У Львові 13-15 грудня 2023 року відбувся міжнародний медичний форум (ММФ) «Медицина України та світу: основи, реалії та стратегічні перспективи», присвячений 150-річчю Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ), 125-річчю Лікарської комісії НТШ (ЛК НТШ), а також 25-річчю кафедри та центру клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. На заключному засіданні після обговорення учасниками заходу були прийняті положення резолюції ММФ....

21.04.2024 Алергія та імунологія Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Ехінацея Композитум С – ​багатокомпонентна дія на імунну систему

Організм людини – ​це складна жива система, функціонування якої визначається безліччю змінних і задіює величезну кількість механізмів. Зовнішні і внутрішні чинники здатні порушувати регуляцію її діяльності. Однак є механізми, які допомагають ефективно усувати «поломки» в організмі і нормалізувати його стан. Така здатність має назву біорегуляції. Основою біорегуляційної медицини є комплексні біорегуляційні препарати, серед яких одним із найвідоміших є Ехінацея Композитум С. ...

21.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Чому пацієнти з хронічною кропив’янкою часто залишаються недолікованими і як виправити ситуацію?

Хронічна кропив’янка (ХК) – ​це захворювання шкіри, яке характеризується повторюваною появою пухирів або уртикарних висипань з ангіоневротичним набряком (АНН) або без нього протягом понад 6 тиж [1, 2]. Це складно прогнозоване виснажливе захворювання виявляє виражений негативний вплив на якість життя пацієнтів [1]. ХК може знижувати продуктивність праці [3], порушувати сон і повсякденну активність [4], а також значуще підвищувати рівень тривоги та психологічного дистресу [5-7]. Крім того, непередбачуваний характер АНН, пов’язаного з ХК, який характеризується раптовим набряком дерми, підшкірної клітковини або підслизової оболонки, може супроводжуватися страхом пережити епізод, що загрожує життю [8]. Викликає тривогу й те, що АНН спостерігають приблизно в 40% пацієнтів із кропив’янкою [9], а поєднання АНН і пухирів – ​у 67% пацієнтів [8]. Незважаючи на те що настанови Європейської академії алергології та клінічної імунології (The European Academy of Allergy and Clinical Immunology – ​EAACI), Глобальної європейської спілки алергії та астми (Global Allergy and Asthma European Network – ​GA2LEN), Європейського дерматологічного форуму (The European Dermatology Forum – ​EDF) і Всесвітньої алергологічної організації (WAO) – ​EAACI/GA2LEN/EDF/WAO щодо лікування кропив’янки рекомендують використовувати специфічний алгоритм ескалації лікування до досягнення повного контролю симптомів, в умовах реальної клінічної практики значна частка пацієнтів із ХК залишаються недолікованими. ...