Пульмодайджест

27.03.2015

Терапия ингибиторами протонной помпы и Н2-блокаторами повышает риск развития пневмонии

Сегодня в медицинской литературе уделяется значительное внимание изучению побочных эффектов часто применяемых в клинической практике препаратов – ингибиторов протонной помпы (ИПП) и Н2-блокаторов. За последние 40 лет на фармацевтическом рынке появились новые высокоэффективные кислотоподавляющие препараты, что свидетельствует о значительном прогрессе в лечении кислотозависимых состояний.

Среди основных потенциальных осложнений, связанных с приемом кислотоподавляющих препаратов, выделяют риск развития пневмонии предположительно в результате увеличения бактериальной колонизации верхних отделов желудочно-кишечного тракта, вызванного подавлением кислотности желудочного сока. Однако исследования, изучавшие данный вопрос, дали довольно неоднозначные, а зачастую противоречивые результаты.

Для получения доказательств повышения риска возникновения пневмонии при использовании кислотоснижающих препаратов ученые из Сеульского национального университета (Южная Корея) провели метаанализ клинических исследований, доступных в базах данных MEDLINE (PubMed), Embase и Cochrane Library и опубликованных до 28 августа 2009 г. Было обнаружено 31 исследование, из них 5 исследований «случай–контроль», 3 когортные и 23 рандомизированные контролируемые исследования.

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

23.04.2024 Кардіологія Ревматологія Терапія та сімейна медицина Застосування препаратів кальцію і кальцифікація судин: чи є зв’язок?

Як відомо, кальцій бере участь у низці життєво важливих функцій. Хоча більшість досліджень добавок кальцію фокусувалися переважно на стані кісткової тканини та профілактиці остеопорозу, сприятливий вплив цього мінералу є значно ширшим і включає протидію артеріальній гіпертензії (передусім у осіб молодого віку, вагітних та потомства матерів, які приймали достатню кількість кальцію під час вагітності), профілактику колоректальних аденом, зниження вмісту холестерину тощо (Cormick G., Belizan J.M., 2019)....

23.04.2024 Ревматологія Терапія та сімейна медицина Погляди на терапію глюкокортикоїдами в ревматології: епоха конвергенції

Після десятиліть, а часом і запеклих суперечок про переваги та недоліки застосування глюкокортикоїдів (ГК) досягнута певна конвергенція. Сучасні рекомендації лікування таких захворювань, як ревматоїдний артрит (РА), ревматична поліміалгія (РПМ) та васкуліт великих судин відображають поточний стан консенсусу терапії ГК. Однак залишаються відкритими питання щодо можливості тривалого лікування дуже низькими дозами ГК у пацієнтів із РА, а також успішності пошуку інноваційних ГК (лігандів ГК-рецепторів) із покращеним співвідношенням користь/ризик....

23.04.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Інгібітори лейкотрієнових рецепторів у лікуванні бронхіальної астми та інших алергічних захворювань

Серед препаратів, які мають велику доказову базу щодо лікування пацієнтів із захворюваннями дихальних шляхів з алергічним компонентом, особливий інтерес становлять антагоністи лейкотрієнових рецепторів (АЛТР). Ці препарати мають хорошу переносимість у дорослих та дітей, а також, на відміну від інгаляційних кортикостероїдів (ІКС), характеризуються високим комплаєнсом, тому посідають чільне місце в лікуванні пацієнтів із респіраторною патологією. У лютому відбувся міждисциплінарний конгрес із міжнародною участю «Життя без алергії International» за участю провідних вітчизняних міжнародних експертів. Слово мав президент Асоціації алергологів України, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук Сергій Вікторович Зайков із доповіддю «Місце АЛТР у лікуванні пацієнтів із респіраторною патологією». ...

23.04.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Алгоритм діагностики та лікування пацієнта з алергічним ринітом

Розбір клінічного випадку...