Острая крапивница и отек Квинке: клиника, диагностика, неотложная помощь

27.03.2015

Гетерогенная группа заболеваний, основным клиническим признаком которых является появление диффузных или ограниченных волдырных (уртикарных) элементов кожной сыпи, называется крапивницей. Данный термин происходит от латинского urtica, что означает крапива, так как сыпь на коже пациентов похожа на следы ужаления крапивой.

При этом волдыри имеют размеры от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, четко отграничены, возвышаются над уровнем кожи, сопровождаются образованием эритемы и развитием кожного зуда. Характерно, что элементы кожной сыпи при крапивнице спонтанно обратимы или исчезают под влиянием соответствующей терапии. Примерно у 50% пациентов крапивница сочетается с ангионевротическим отеком (АНО), который в 1882 г. впервые описал Генрих Квинке.

Отек Квинке обычно проявляется асимметричным плотным отеком более глубоких слоев дермы и бесследно исчезает через несколько часов (максимум до 2-3 сут). Такой АНО чаще локализуется в области лица, головы, шеи, половых органов и у 10% больных может возникать изолированно от крапивницы.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....