Сероквель XR – новый шаг к оптимизации терапии психических расстройств

27.03.2015

14 мая ведущие отечественные психиатры приняли участие в конференции «Современные подходы к назначению атипичных антипсихотиков», которая проходила в г. Ирпене Киевской области при поддержке компании «АстраЗенека». В рамках медицинского форума обсуждались оптимальные подходы к терапии ряда заболеваний, были озвучены интересные данные о патогенезе шизофрении и биполярного аффективного расстройства, а также представлена инновационная форма известного антипсихотического препарата. Участники конференции высоко оценили уровень организации мероприятия, поблагодарили коллег за активное участие в дискуссии.

Работу конференции открыли представители компании «АстраЗенека».

Маркетинг-менеджер компании AstraZeneca Ирина Панарина:

– AstraZeneca является транснациональной инновационной биофармацевтической компанией. Мы разрабатываем, исследуем и производим рецептурные лекарственные средства, применяемые в таких важных областях здравоохранения, как онкология и неврология, кардиология и инфекционные заболевания, а также гастроэнтерология и пульмонология. Ежегодно компания инвестирует в исследования новых препаратов свыше 4 млрд долларов США. Мы активно работаем в более чем 100 странах с растущим присутствием на быстроразвивающихся рынках, включая Китай, Бразилию, Индию, Россию и Украину. Сотрудниками нашей компании во всем мире являются более 62 тыс. человек.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

23.04.2024 Кардіологія Ревматологія Терапія та сімейна медицина Застосування препаратів кальцію і кальцифікація судин: чи є зв’язок?

Як відомо, кальцій бере участь у низці життєво важливих функцій. Хоча більшість досліджень добавок кальцію фокусувалися переважно на стані кісткової тканини та профілактиці остеопорозу, сприятливий вплив цього мінералу є значно ширшим і включає протидію артеріальній гіпертензії (передусім у осіб молодого віку, вагітних та потомства матерів, які приймали достатню кількість кальцію під час вагітності), профілактику колоректальних аденом, зниження вмісту холестерину тощо (Cormick G., Belizan J.M., 2019)....

23.04.2024 Ревматологія Терапія та сімейна медицина Погляди на терапію глюкокортикоїдами в ревматології: епоха конвергенції

Після десятиліть, а часом і запеклих суперечок про переваги та недоліки застосування глюкокортикоїдів (ГК) досягнута певна конвергенція. Сучасні рекомендації лікування таких захворювань, як ревматоїдний артрит (РА), ревматична поліміалгія (РПМ) та васкуліт великих судин відображають поточний стан консенсусу терапії ГК. Однак залишаються відкритими питання щодо можливості тривалого лікування дуже низькими дозами ГК у пацієнтів із РА, а також успішності пошуку інноваційних ГК (лігандів ГК-рецепторів) із покращеним співвідношенням користь/ризик....

23.04.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Інгібітори лейкотрієнових рецепторів у лікуванні бронхіальної астми та інших алергічних захворювань

Серед препаратів, які мають велику доказову базу щодо лікування пацієнтів із захворюваннями дихальних шляхів з алергічним компонентом, особливий інтерес становлять антагоністи лейкотрієнових рецепторів (АЛТР). Ці препарати мають хорошу переносимість у дорослих та дітей, а також, на відміну від інгаляційних кортикостероїдів (ІКС), характеризуються високим комплаєнсом, тому посідають чільне місце в лікуванні пацієнтів із респіраторною патологією. У лютому відбувся міждисциплінарний конгрес із міжнародною участю «Життя без алергії International» за участю провідних вітчизняних міжнародних експертів. Слово мав президент Асоціації алергологів України, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук Сергій Вікторович Зайков із доповіддю «Місце АЛТР у лікуванні пацієнтів із респіраторною патологією». ...

23.04.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Алгоритм діагностики та лікування пацієнта з алергічним ринітом

Розбір клінічного випадку...