Защищая почки и другие органы мишени: как уменьшить повреждение органов-мишеней с помощью эффективной антигипертензивной и противодиабетической терапии

27.03.2015

Научный конгресс Международного общества гипертензии (IHS) проводится раз в 2 года; в 2010 г. он проходил с 26 по 30 сентября в г. Ванкувере (Канада). Являясь платиновым спонсором этого глобального события в области кардиологии, компания Boehringer Ingelheim поддержала проведение ряда научных заседаний и организовала сателлитный симпозиум «Контроль кардиоваскулярного риска у пациентов с кардиометаболическим синдромом», на котором наиболее авторитетные эксперты из Северной Америки, Европы и Азии обсуждали значение контроля артериального давления (АД) в контексте ведения пациентов высокого кардиоваскулярного и кардиометаболического риска.

Профессор Л. Руилопе (Испания) продемонстрировал, как с помощью адекватной антигипертензивной и гипогликемической терапии можно уменьшить повреждение органов-мишеней.

– На сегодня доказано, что развитию кардиоваскулярных и почечных заболеваний способствуют одни и те же факторы риска, а усугубление почечной недостаточности сопровождается повышением суммарного кардиоваскулярного риска. Таким образом, путем сохранения функции почек можно одновременно защитить сердце и головной мозг, и наоборот, коррекция факторов кардиоваскулярного риска позволяет защитить почки.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....