Рекомендации ААР по профилактике и контролю гриппа у детей в сезон 2010-2011 гг.

27.03.2015

Вакцинация

Вакцины против сезонного гриппа

Для иммунизации взрослых и детей применяются трехвалентные инактивированные вакцины TIV и LAIV.

TIV – инактивированная вакцина, содержащая вирусные антигены, а не живые вирусы, из-за чего отсутствует риск активного заражения. TIV вводится внутримышечно пациентам старше 6 мес, включая здоровых индивидов и больных с хронической патологией.

Наиболее часто встречающимися побочными эффектами после вакцинации являются болевое ощущение и повышенная чувствительность в месте инъекции. Повышение температуры тела в течение 24 ч после введения вакцины отмечается у 10-35% детей младше 2 лет (статистика схожа с таковой для моновакцины против пандемического гриппа А/H1N1 2009), однако редко наблюдается среди детей более старшего возраста и взрослых. Также после введения TIV могут отмечаться слабо выраженные системные симптомы, такие как тошнота, сонливость, головная и мышечная боль, озноб.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

18.04.2024 Гастроентерологія Маастрихтський консенсус VI щодо лікування інфекції Helicobacter pylori: фокус на стандартну потрійну терапію

Інфекція Helicobacter pylori (H. pylori) офіційно визнана інфекційним захворюванням і включена до Міжнародної класифікації хвороб (МКХ) 11-го перегляду, тому рекомендовано лікувати всіх інфікованих пацієнтів. Проте, зважаючи на широкий спектр клінічних проявів, пов’язаних із гастритом, викликаним H. pylori, лишаються специфічні проблеми, які потребують регулярного перегляду для оптимізації лікування. ...

15.04.2024 Неврологія Діагностика та лікування когнітивних розладів

Проблема когнітивних розладів є однією з найважливіших у сучасній клінічній медицині. Це зумовлено не тільки збільшенням частки людей старшого віку серед населення, а й посиленням ролі стресу та інших патогенетичних чинників. У березні відбувся семінар «Академія сімейного лікаря. Біль в грудній клітині. Алгоритм дій сімейного лікаря та перенаправлення до профільного спеціаліста», у якому прийняли участь провідні вітчизняні науковці і фахівці різних галузей. У рамках заходу професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії Міністерства оборони України, кандидат медичних наук Мар’яна Миколаївна Селюк представила доповідь «Війна та когнітивні порушення. Причина чи наслідок? Як вирішити проблему?». Подаємо огляд цієї доповіді у форматі «запитання – ​відповідь»....

15.04.2024 Онкологія та гематологія Сучасні підходи до лікування гострої лімфобластної лейкемії у дітей і дорослих

Гостра лімфобластна лейкемія (ГЛЛ) є найпоширенішим онкогематологічним захворюванням у дітей і складає значну частку серед лейкемій у дорослих. Незважаючи на значні успіхи в лікуванні ГЛЛ у дітей, де рівень виліковності сягає 90%, результати терапії у дорослих залишаються незадовільними. У рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «Діагностика та лікування гематологічних захворювань: підведення підсумків 2023 року» (15-16 грудня 2023 року) проведено секцію, присвячену ГЛЛ....

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....