Ишемический инсульт и сахарный диабет

27.03.2015

Цереброваскулярная патология сохраняет лидирующие позиции в структуре причин смертности и инвалидизации населения во всем мире. Согласно прогнозам экспертов Всемирной организации здравоохранения, в дальнейшем заболеваемость этой патологией будет увеличиваться, что связано с постарением общемировой популяции.

Среди факторов риска развития острых сосудистых катастроф, приводящих к инвалидизации, наряду с артериальной гипертензией (АГ), фибрилляцией предсердий, дислипидемией и ожирением весомая роль принадлежит сахарному диабету (СД).

По данным мировой статистики, сегодня СД страдают от 2 до 4% населения [6]. В Украине официально зарегистрировано более 1 млн 100 тыс. больных СД; ежегодно в нашей стране регистрируется 100 тыс. новых случаев этого заболевания [12].

Результаты многочисленных масштабных исследований свидетельствуют о том, что СД является фактором риска различных цереброваскулярных заболеваний, в том числе сосудистых катастроф – инсультов [2].

Эпидемиологические исследования, проведенные в США и странах Европы, показывают, что 20% перенесших инсульт пациентов имеют СД. В нашей стране эта проблема не менее актуальна – 2% населения (около 1 млн человек) страдают этим заболеванием, при этом в 95% случаев имеет место СД 2 типа, отягощенный сопутствующими патологическими состояниями: ожирением, дислипидемией, нарушениями сердечного ритма, АГ.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

19.04.2024 Неврологія Ноцицептивний і нейропатичний біль у практиці сімейного лікаря

Біль є однією з найчастіших причин звернення по медичну допомогу. На хронічний біль, який чинить негативний вплив на загальний стан здоров’я, страждають щонайменше четверо з п’яти хворих із хронічною патологією спинного мозку. Основними типами болю, на який скаржаться такі пацієнти, є ноцицептивний і нейропатичний (у 49 і 56% випадків відповідно) (Felix et al., 2021). Пропонуємо до вашої уваги огляд доповіді директорки Інституту медичних та фармацевтичних наук Міжрегіональної академії управління персоналом, д.мед.н., професорки Наталії Костянтинівни Свиридової, присвяченої особливостям ведення хворих із ноцицептивним і нейропатичним болем у практиці сімейного лікаря, яку вона представила у лютому цього року під час Науково-практичної конференції «Дискусійний клуб сімейного лікаря»....

18.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Програма «Доступні ліки» в Україні

Реімбурсація – ​це повне або часткове відшкодування аптечним закладам вартості лікарських засобів або медичних виробів, що були відпущені пацієнту на підставі рецепта, за рахунок коштів програми державних гарантій медичного обслуговування населення. Серед громадськості програма реімбурсації відома як програма «Доступні ліки». Вона робить для українців лікування хронічних захворювань доступнішим....

18.04.2024 Алергія та імунологія Пульмонологія та оториноларингологія Ефективність і безпека підвищення дозування антигістамінних препаратів ІІ покоління в лікуванні неконтрольованої хронічної спонтанної кропив’янки

Хронічна кропив’янка (ХК) – ​це патологія, яка характеризується рецидивними нестійкими висипаннями з/без ангіоневротичного набряку, які виникають мало не щодня впродовж більш як 6 тиж [1]. Розрізняють два варіанти ХК – ​хронічна індукована кропив’янка (ХІК), або фізична кропив’янка, зумовлена певними фізичними подразниками, такими як тиск, тепло або холод, і більш поширена хронічна спонтанна кропив’янка (ХСК), яка розвивається у 80-90% випадків і характеризується відсутністю відомих екзогенних чинників і причин [2]. На це захворювання страждає від 0,5 до 1% населення світу, переважно особи жіночої статі [3]. Повторні симптоми часто призводять до порушень сну та чинять виражений негативний вплив на якість життя (QoL) [4]. ...

18.04.2024 Гастроентерологія Можливості терапевтичної корекції метаболічноасоційованої жирової хвороби печінки: фокус на комбінацію адеметіоніну та глутатіону

Метаболічноасоційована жирова хвороба печінки (МАЖХП) є однією з найактуальніших проблем сучасної гепатології та внутрішньої медицини в цілому. Стрімке зростання поширеності ожиріння та цукрового діабету (ЦД) 2 типу в популяції призвело до істотного збільшення кількості хворих на МАЖХП, яка охоплює спектр патологічних станів від неускладненого стеатозу до алкогольної хвороби печінки та цирозу, що розвиваються на тлі надлишкового нагромадження ліпідів у гепатоцитах. ...