Кардиодайджест

27.03.2015

Обновленная версия руководства ACCF/AHA/HRS по терапии фибрилляции предсердий

Три ведущих американских кардиологических общества – Американская коллегия кардиологов (АСС), Американская ассоциация сердца (AHA) и Общество сердечного ритма (HRS) – выпустили обновленную версию существующих рекомендаций за 2006 г. по терапии фибрилляции предсердий (ФП). Напомним, что в сентябре 2010 г. было опубликовано руководство по лечению ФП Канадской ассоциации кардиологов (CCS), а в октябре аналогичное руководство представило Европейское общество кардиологов (ESC).

Руководство ACC/AHA/HRS было подготовлено задолго до того, как дабигатран был утвержден на рынке США, поэтому в документе нет указаний по использованию данного препарата. Однако результаты последних исследований позволяют сделать вывод о том, что этот препарат является эффективным антикоагулянтом для профилактики инсульта, упрощающим терапию таких пациентов и, возможно, делающим ее более безопасной. Авторы рекомендаций прогнозируют в скором времени обновления, связанные с использованием дабигатрана в качестве альтернативы варфарину, за исключением случаев лечения больных с пороками сердца.

Доказано, что дабигатран позволяет предотвратить инсульты так же эффективно, как варфарин. Включение дабигатрана в схему терапии ФП повлияет на значимость одной из рекомендаций в новом руководстве, гласящей, что «комбинация аспирина и клопидогреля может быть рассмотрена как альтернатива варфарину, для того чтобы сократить риск инсульта и других сосудистых событий». Вероятно, многим пациентам с ФП, которым следовало назначить двойную антиагрегантную терапию вместо варфарина, теперь подойдет монотерапия дабигатраном.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....