Пиримидиновые нуклеотиды в лечении повреждений периферических нервов

27.03.2015

Цель настоящей работы – проанализировать результаты двух исследований препарата пиримидиновых нуклеотидов (Келтикан, Nycomed), проводившихся с участием 1662 врачей различных специальностей в 1997-1999 гг.

В статистический анализ включили данные 2083 пациентов с повреждениями периферических нервов, получавших Келтикан в составе комплексного лечения. Препарат назначался перорально и/или парентерально в зависимости от диагноза и клинического анамнеза.

Наиболее распространенными схемами дозировки Келтикана при пероральном приеме были 2 ґ 1; 2 ґ 2 и 3 ґ 1 капсул в сутки. В большинстве случаев лечение продолжалось 2-4 нед.

Парентеральное введение Келтикана осуществлялось преимущественно внутривенно по 1 ампуле 2-5 раз в неделю. В целом период терапии не превышал 3 нед, и только 8,3% пациентов получали лечение более 4 нед.

Основными благоприятными терапевтическими эффектами были:

  • быстрое разрешение симптомов;
  • значительное улучшение качества жизни;
  • выраженное уменьшение необходимости в анальгетиках.

По мнению врачей, во многих случаях назначение Келтикана сопровождалось быстрым восстановлением трудоспособности, полным купированием симптоматики и/или уменьшением отдаленных осложнений денервации.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

15.04.2024 Неврологія Діагностика та лікування когнітивних розладів

Проблема когнітивних розладів є однією з найважливіших у сучасній клінічній медицині. Це зумовлено не тільки збільшенням частки людей старшого віку серед населення, а й посиленням ролі стресу та інших патогенетичних чинників. У березні відбувся семінар «Академія сімейного лікаря. Біль в грудній клітині. Алгоритм дій сімейного лікаря та перенаправлення до профільного спеціаліста», у якому прийняли участь провідні вітчизняні науковці і фахівці різних галузей. У рамках заходу професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії Міністерства оборони України, кандидат медичних наук Мар’яна Миколаївна Селюк представила доповідь «Війна та когнітивні порушення. Причина чи наслідок? Як вирішити проблему?». Подаємо огляд цієї доповіді у форматі «запитання – ​відповідь»....

15.04.2024 Онкологія та гематологія Сучасні підходи до лікування гострої лімфобластної лейкемії у дітей і дорослих

Гостра лімфобластна лейкемія (ГЛЛ) є найпоширенішим онкогематологічним захворюванням у дітей і складає значну частку серед лейкемій у дорослих. Незважаючи на значні успіхи в лікуванні ГЛЛ у дітей, де рівень виліковності сягає 90%, результати терапії у дорослих залишаються незадовільними. У рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «Діагностика та лікування гематологічних захворювань: підведення підсумків 2023 року» (15-16 грудня 2023 року) проведено секцію, присвячену ГЛЛ....

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...