Курение в Украине: последние тенденции в борьбе с вредной привычкой на национальном уровне

27.03.2015

25 июня 2004 г. Украина стала 144-й страной, подписавшей Рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака, а 6 июня 2006 г. ратифицировала ее. Но даже сегодня, после стольких лет активной просветительской работы, в том числе и на национальном уровне, в нашем обществе отмечается неоднозначное отношение к курению. В Украине потребление табака стало частью образа жизни почти 17 млн граждан, при этом ежегодно более 115 тыс. украинцев умирают от болезней, ассоциированных с этой пагубной привычкой.

По данным ВОЗ, в Украине курит 41% взрослого населения, ежегодно количество курильщиков увеличивается приблизительно на 100 тыс. В нашей стране курят 2/3 мужчин, что является одним из самых высоких показателей среди лиц мужского пола в мире (рис. 1). Кроме того, за последние 20 лет в 4 раза увеличилась численность курящего женского населения Украины, и в настоящее время эту вредную привычку имеет каждая 5-я женщина (20%), что объясняется появлением «женских» сигарет и агрессивной рекламой международных табачных компаний.

Всего в нашей стране проживает около 9 млн активных курильщиков, это треть всего трудоспособного населения страны. В 2008 г. Украина занимала 7-е место в мире по уровню распространения курения. В первую десятку табачного антирейтинга также вошли Греция, Словения, Россия и Испания.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....