Кардиодайджест

27.03.2015

Доказана связь между снижением уровня мочевой кислоты и уменьшением риска кардиоваскулярной смертности

Китайские ученые показали, что пациентам с гиперурикемией необходимо назначение более агрессивной и длительной терапии, поскольку долговременное и выраженное снижение уровня мочевой кислоты не только позволяет предотвратить обострения подагры, но и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее было показано существование взаимосвязи между повышенным уровнем мочевой кислоты и риском сердечно-сосудистых заболеваний. В данном исследовании изучалась возможность снижения риска сердечно-сосудистой смертности за счет медикаментозной терапии гиперурикемии, в частности применения аллопуринола и бензбромарона. Для этого был проведен анализ данных 45 215 жителей о. Тайвань (Китай), где гиперурикемия отмечается примерно у 70% населения. За период наблюдения (в среднем 11,26 года) вследствие сердечно-сосудистых заболеваний умерли 519 человек (308 мужчин и 211 женщин).

Исследователи показали достоверную связь между снижением уровня мочевой кислоты у пациентов с исходно повышенным ее уровнем и уменьшением показателей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. За период наблюдения назначение противоподагрических препаратов привело к снижению кардиоваскулярной смертности на 44%, смертности от инсульта – на 58% (р<0,001 для обоих показателей). Наиболее выраженный эффект терапия оказывала на сокращение числа случаев смерти от геморрагического инсульта (снижение на 88%; p<0,001) и артериальной гипертензии (АГ) (снижение на 71%; р=0,003). Кроме того, исследователи обнаружили, что у пациентов, которые продолжали лечение гиперурикемии более 1 года, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был значительно ниже, чем у лиц, получавших лечение менее 2 мес.

Chen J.-H. et al Effects of urate lowering therapy on cardiovascular mortality:

a Taiwanese cohort study. ACR 2010; Abstract 2088.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

15.04.2024 Неврологія Діагностика та лікування когнітивних розладів

Проблема когнітивних розладів є однією з найважливіших у сучасній клінічній медицині. Це зумовлено не тільки збільшенням частки людей старшого віку серед населення, а й посиленням ролі стресу та інших патогенетичних чинників. У березні відбувся семінар «Академія сімейного лікаря. Біль в грудній клітині. Алгоритм дій сімейного лікаря та перенаправлення до профільного спеціаліста», у якому прийняли участь провідні вітчизняні науковці і фахівці різних галузей. У рамках заходу професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії Міністерства оборони України, кандидат медичних наук Мар’яна Миколаївна Селюк представила доповідь «Війна та когнітивні порушення. Причина чи наслідок? Як вирішити проблему?». Подаємо огляд цієї доповіді у форматі «запитання – ​відповідь»....

15.04.2024 Онкологія та гематологія Сучасні підходи до лікування гострої лімфобластної лейкемії у дітей і дорослих

Гостра лімфобластна лейкемія (ГЛЛ) є найпоширенішим онкогематологічним захворюванням у дітей і складає значну частку серед лейкемій у дорослих. Незважаючи на значні успіхи в лікуванні ГЛЛ у дітей, де рівень виліковності сягає 90%, результати терапії у дорослих залишаються незадовільними. У рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «Діагностика та лікування гематологічних захворювань: підведення підсумків 2023 року» (15-16 грудня 2023 року) проведено секцію, присвячену ГЛЛ....

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...