Древо Маньковских: корни и крона

27.03.2015

Неповторимый ландшафт Александровской, а в недавнем прошлом Октябрьской больницы на взгорьях Печерска, проторенные ворота с крутой Шелковичной к верхнему ее плато. Скромная мемориальная доска на фасаде неврологического корпуса напоминает, что здесь несколько десятилетий, с 1920 по 1961 год, трудился выдающийся ученый, заведующий кафедрой нервных болезней Киевского медицинского института, академик АМН СССР Борис Никитич Маньковский.

Слова М.А. Булгакова, сказанные о другом медике, Феофиле Гавриловиче Яновском, – «Это был врач, каких мало в стране», – в равной мере могут быть отнесены и к Б.Н. Маньковскому. Его талантом и прозрениями украинская неврология достойно вошла в мировую науку – первой в мире диагностической расшифровкой опухоли шишковидной железы, новым взглядом на рассеянный (или, по Б.Н. Маньковскому, множественный) склероз и пароксизмальный паралич до дебюта нейрогериатрии. Да и сама палитра нейропатологии до эпохи компьютерных видеотехнологий скорее умозрительна, но не менее часто безошибочна, – это и непосредственное детище украинского ученого. Быть может, и о нем можно сказать словами Гомера: «Воинов многих стоит врачеватель искусный».

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....