Луцентис: познание продолжается

27.03.2015

В 50 лет столько всего хочется успеть сделать: увидеть первые достижения внуков, полюбоваться закатом в пустыне Атакама, написать шедевральное полотно…

Равнозначно приговору звучит диагноз «Возрастная макулярная дегенерация», которая является одной из наиболее распространенных причин потери зрения у пациентов после 50 лет, инвалидизации и социальной дезадаптации. Тем не менее решение проблемы есть – проведение патогенетически обоснованной терапии препаратом Луцентис («Новартис», Швейцария).

На базе Института глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова НАМН Украины (г. Одесса) 16 июля состоялось заседание совета экспертов, посвященное актуальным вопросам лечения экссудативной формы возрастной макулярной дегенерации (ВМД). Модератором заседания выступила директор Института глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова НАМН Украины, член общества офтальмологов Франции, доктор медицинских наук, профессор Наталья Владимировна Пасечникова, которая отметила, что в настоящее время благодаря усовершенствованию современных методик диагностики и лечения заболеваний сетчатки, достигнут значительный прогресс в этой области. Перспективно использование консервативных методов лечения пациентов с ВМД, а именно медикаментозной терапии с помощью анти-VEGF препаратов.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

15.04.2024 Неврологія Діагностика та лікування когнітивних розладів

Проблема когнітивних розладів є однією з найважливіших у сучасній клінічній медицині. Це зумовлено не тільки збільшенням частки людей старшого віку серед населення, а й посиленням ролі стресу та інших патогенетичних чинників. У березні відбувся семінар «Академія сімейного лікаря. Біль в грудній клітині. Алгоритм дій сімейного лікаря та перенаправлення до профільного спеціаліста», у якому прийняли участь провідні вітчизняні науковці і фахівці різних галузей. У рамках заходу професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії Міністерства оборони України, кандидат медичних наук Мар’яна Миколаївна Селюк представила доповідь «Війна та когнітивні порушення. Причина чи наслідок? Як вирішити проблему?». Подаємо огляд цієї доповіді у форматі «запитання – ​відповідь»....

15.04.2024 Онкологія та гематологія Сучасні підходи до лікування гострої лімфобластної лейкемії у дітей і дорослих

Гостра лімфобластна лейкемія (ГЛЛ) є найпоширенішим онкогематологічним захворюванням у дітей і складає значну частку серед лейкемій у дорослих. Незважаючи на значні успіхи в лікуванні ГЛЛ у дітей, де рівень виліковності сягає 90%, результати терапії у дорослих залишаються незадовільними. У рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «Діагностика та лікування гематологічних захворювань: підведення підсумків 2023 року» (15-16 грудня 2023 року) проведено секцію, присвячену ГЛЛ....

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...