Что необходимо знать о синдроме «сухого глаза» и современных способах решения данной проблемы

27.03.2015

Термин «сухой глаз» в отечественной литературе появился относительно недавно. Ранее синдром «сухого глаза» (ССГ) отождествляли исключительно с болезнью Шегрена, которая представляет собой тяжелое системное заболевание из группы коллагенозов и сопровождается понижением или полным отсутствием секреции желез, в особенности слезных и слюнных. В настоящее время принято считать, что термин «сухой глаз» объединяет ряд нарушений состояния слезной пленки (биохимического состава слезы, состояния местного иммунитета и структуры слезной пленки) и является весьма распространенным.

Основные жалобы, которые предъявляет пациент при ССГ, сводятся к покраснению глаза, резям, жжению, сухости, чувству инородного тела. Обычно у таких больных проявляется повышенная чувствительность глаз к солнечному свету, сигаретному дыму, кондиционированному и холодному воздуху, электромагнитному излучению.

В основе развития ССГ лежит длительное нарушение стабильности слезной пленки, в норме покрывающей переднюю поверхность глазного яблока. Толщина этой пленки не превышает 10 мкм. Снаружи слезная пленка покрыта тончайшим слоем липидов, предохраняющим ее от высыхания, изнутри – представлена слоем муцинов, удерживающих ее на первично гидрофобной поверхности эпителия роговицы.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

15.04.2024 Неврологія Діагностика та лікування когнітивних розладів

Проблема когнітивних розладів є однією з найважливіших у сучасній клінічній медицині. Це зумовлено не тільки збільшенням частки людей старшого віку серед населення, а й посиленням ролі стресу та інших патогенетичних чинників. У березні відбувся семінар «Академія сімейного лікаря. Біль в грудній клітині. Алгоритм дій сімейного лікаря та перенаправлення до профільного спеціаліста», у якому прийняли участь провідні вітчизняні науковці і фахівці різних галузей. У рамках заходу професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії Міністерства оборони України, кандидат медичних наук Мар’яна Миколаївна Селюк представила доповідь «Війна та когнітивні порушення. Причина чи наслідок? Як вирішити проблему?». Подаємо огляд цієї доповіді у форматі «запитання – ​відповідь»....

15.04.2024 Онкологія та гематологія Сучасні підходи до лікування гострої лімфобластної лейкемії у дітей і дорослих

Гостра лімфобластна лейкемія (ГЛЛ) є найпоширенішим онкогематологічним захворюванням у дітей і складає значну частку серед лейкемій у дорослих. Незважаючи на значні успіхи в лікуванні ГЛЛ у дітей, де рівень виліковності сягає 90%, результати терапії у дорослих залишаються незадовільними. У рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «Діагностика та лікування гематологічних захворювань: підведення підсумків 2023 року» (15-16 грудня 2023 року) проведено секцію, присвячену ГЛЛ....

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...